Agile Management 

Is jouw organisatie aan het veranderen naar een agile organisatie, om zo klanten te verrassen en sneller in te spelen op verandering? Dit vraagt een andere rol én een andere manier van leidinggeven van directie en managers. Scrum Company ontwikkelde een model voor agile management en ondersteunt leidinggevenden op verschillende manieren in hun nieuwe rol.

Agile management

Traditionele rollen en stijlen van leidinggeven werken niet meer. Hoe geef je leiding aan een wendbare organisatie? En wat is ‘de plek’ van directie en managers in een agile organisatie?

Agile management stoelt op de volgende vijf uitgangspunten:

 • Van micromanagement naar coachen vanuit vertrouwen
 • Agile voorbeeldgedrag
 • Stimuleren van experimenten
 • Heldere kaders en opdrachten
 • Beschermen van teams en medewerkers

Bij het tabblad blogs vind je meer informatie over het model.

Managen in een wendbare organisatie

In een wendbare organisatie krijgen teams de ruimte en het vertrouwen, om binnen heldere kaders te doen voor de klant wat nodig is. Als leider ben je verantwoordelijk voor deze heldere kaders. Teams hebben zowel toegang tot zoveel mogelijk informatie nodig als heldere opdrachten en de juiste middelen. Als leider heb je daarnaast de belangrijke rol om voorbeeldgedrag te vertonen op het vlak van wendbaar organiseren. Je vraagt bijvoorbeeld regelmatig feedback op tussenstappen en je bent open over ‘missers’ om er zo gedeelde leerervaringen van te maken.

Voorbeeldgedrag geeft veiligheid, net zoals dat je teams en medewerkers stimuleert om te gaan experimenteren. Bij wendbaar organiseren hoort uitproberen, feedback vragen aan de klant en weer bijsturen. En heeft een team last van een obstakel, lopen ze bijvoorbeeld tegen interne procedures of tegen micromanagement van collega leidinggevenden aan? Dan help jij mee het obstakel op te lossen en spring je voor het team in de bres op zo’n wijze dat je de verantwoordelijkheid aan het team laat. Alles vanuit de visie dat medewerkers prima in staat zijn om zelf beslissingen te nemen en de goede dingen te doen voor de klant.

Bij het tabblad “blogs” vind je per leiderschapselement meer uitleg.

Graag delen we met je de Agile Management – futurespective (een retrospective met de blik op de toekomst). Laat de deelnemers, dus de leidinggevenden, met post-its items plakken bij de vier knoppen van deze afstandsbediening. Bespreek kort na. Wat voor acties volgen hier uit voor het leidinggevende team en de individuele leiders?

Agile leiderschap

Afhankelijk van de behoefte, de fase waarin jullie organisatie zich bevindt en van de rollen die je in de veranderende organisatie in neemt kunnen we je ondersteunen met:

 • (executive) coaching, bijvoorbeeld als product owner (opdrachtgeverschap in agile organisaties) of op het vlak van leiderschap
 • agile strategieontwikkeling
 • training en opleiding
 • organisatieinrichting
 • transformatie naar een meer wendbare organisatie
 • leiderschap in kaart brengen (zie ook het tabblad “scan agile leiderschap”)
 • implementeren van agile werkwijzen zoals Scrum, Agile portfolio management, Kanban
 • ontwikkelen van de agile mindset in de organisatie
 • leiderschapscoaching als team (zie ook het tabblad “scan agile leiderschap”)

We ontwikkelden een agile leiderschapsscan zodat je op een snelle manier in kaart kunt brengen hoe je als leider scoort op de vijf elementen van agile leiderschap. Waar liggen je kwaliteiten, waar zijn de quick wins.

Extra waarde voeg je toe door peer leidinggevenden en/ of medewerkers uit je teams ook de scan te laten invullen. Of door als leiderschapsteam allemaal de scan te maken en met elkaar te bespreken. Zo kun je ook als team samen agile leiderschap verder op de agenda zetten.

Heb je interesse, stuur dan een e-mail naar Willy en we sturen je de scan toe.

Wil je meer weten over Agile management, een afspraak maken of heb je vragen, stuur dan een e-mail naar Willy of bel haar op 06-15610921.

Bekijk ook de training ‘Agile Management’

Nog vragen over agile management?

Neem contact op
Back to top