Agile Transformatie

Allerlei grote en kleine organisaties zijn bezig om agile een onderdeel te maken van de manier waarop ze denken en werken. Soms gebeurt dat in het klein, met één of twee Scrum teams, soms wordt het groter aangepakt. Wanneer een organisatie tot in de vezels agile wil worden en durft om afscheid te nemen van bestaande patronen, spreken we van een agile transformatie. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag, omdat het vraagt om het duurzaam veranderen van gedrag.

 

Agile Transformatie in actie

Waarom agile transformatie?
Organisaties die wendbaar willen worden, hebben daar vaak een combinatie van deze redenen voor:

 • Het sneller inspelen op veranderingen in markten en technologiën
 • Het beter begrijpen van klantbehoeften en daar eerder aan voldoen
 • Het verhogen van de autonomie en het werkplezier van teams en medewerkers
 • Lenigheid om als organisatie te groeien en veranderen
 • Stimuleren van creativiteit en ondernemerschap in de organisatie
 • Intensievere samenwerking met partners, leveranciers en klanten

Agile betekent hiermee een verandering aan de klantkant, maar net zo goed onder medewerkers en bij samenwerkingspartners.

Voorbeelden van organisaties die het avontuur zijn aangegaan
Een agile transformatie kan beginnen in een bepaald onderdeel van een organisatie, en zich vervolgens uitbreiden. Voorbeelden van klanten waarbij wij dat zien gebeuren:

 • Eneco: van softwareontwikkeling naar klantenservice, credit management, HR en commerciële organisatie
 • Ministerie van OC&W: van P&O naar financiële zaken
 • ING: van IT naar het hele hoofdkantoor, en op dit moment ING onderdelen in andere landen
 • Verizon: van business to business organisatie naar de consumenten-tak
 • Gemeente Tilburg: van communicatie naar het sociaal domein
 • Philadelphia: van communicatie naar het hele hoofdkantoor

 

Scaled Network Agile Portfolio Schaalmodel
Voorbeeld van een organisatie in de financiële sector die geschaald agile werkt

Wanneer ben ik er klaar voor?
In het algemeen zijn 3 ingrediënten essentieel voor het aangaan van een agile transformatie:

 • De wil om wendbaar te worden. De transitie naar agile is in de basis een mentaal proces: motivatie die van binnenuit gevoeld wordt om wendbaarheid, onzekerheid en verandering te omarmen is een essentieel onderdeel. Die motivatie is nodig bij meerdere mensen in de organisatie, zodat we daarmee een beweging kunnen vormen.
 • Leiderschap. De overtuiging bij leiderschapsfiguren in de organisatie dat wendbaarheid belangrijk is voor de toekomst van de organisatie, is onmisbaar. Zij moeten bereid zijn in sommige gevallen over hun schaduw heen te stappen en om zelf agile leiderschap te laten zien.
 • Experimenten. Het helpt als een organisatie de eerste experimenten met agile zelf al heeft ondernomen. Die eerste ervaringen geven zicht op de kansen en obstakels bij wendbaar werken. Ook de kennis en ervaring die medewerkers meebrengen van andere organisaties waar agile wordt gewerkt, helpt.

Ingrediënten van een agile transformatie
Een agile transformatie kent altijd verschillende grote ‘stromen’ die op elkaar inwerken. De volgende 4 stromen zien wij altijd terug:

 • Strategie: als organisatie heldere, inspirerende ambities formuleren en toch wendbaar blijven, op de korte en lange termijn. Dat vraagt om het formuleren van agile strategie, of die nu om een kleine groep mensen gaat of de hele organisatie.
 • Teams en leiders: multidisciplinaire teams zijn de spil waar wendbare organisaties om draaien. Die teams hebben coaching nodig om soepel en effectief samen te werken. Leiders maken een ontwikkeling door naar faciliterende ‘supporters’ van die teams.
 • Werkwijzen: het steeds beter worden in werkwijzen als Scrum, Agile Portfolio Management, Integratieve Besluitvorming en Design Thinking maakt dat teams gedisciplineerd en innovatief hun ambities kunnen realiseren. En dat telkens transparant is waar ze staan.
 • Organisatie-inrichting: de structuur en processen van een organisatie zijn niet makkelijk om te veranderen, maar voor succes op de lange termijn wel belangrijk. Er zal niet in één keer een ultieme inrichting ontstaan; in plaats daarvan leiden experimenteren tot nieuwe structuren en processen.

Stappen van een agile transformatie
Voor agile transformaties bestaat in onze visie geen vast stappenplan. Een standaard aanpak doet namelijk geen recht aan de diversiteit en onvoorspelbaarheid van organisaties. Tegelijkertijd bestaan er zogenaamde ‘good practices’ die houvast kunnen bieden tijdens een agile transformatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Gemba Walk: door observatie, begrip opbouwen over het systeem van werk en samenwerking
 • Veranderportfolio: het transparant sturen op de agile transformatie met behulp van Agile Portfolio Management
 • Oprichten van agile gilde: agile coaches en scrum masters werken als gilde samen aan het verdiepen van hun kennis en het uitwisselen van ervaringen

Wil je meer weten over Agile Transformatie, stuur dan een e-mail naar Nienke: nienke.vandehoef@scrumcompany.nl of bel haar op 0648312877.

Vragen over Agile Transformatie?

Click Here
Back to top