Project

Ik wil een project uitvoeren met Scrum en eventueel scrum masters opleiden. De resultaten die ik met mijn team boek, staan in de aanpak centraal.

LEES VERDER
Programma & afdeling

Ik wil meerdere projecten tegelijk managen; ik wil binnen mijn afdeling, met diverse werkzaamheden, wendbaarheid creëren; ik wil slim gaan sturen.

LEES VERDER
Organisatie

Ik wil een transformatie binnen mijn organisatie realiseren over afdelingen heen.

LEES VERDER


Project
Scrum begon als manier om software te ontwikkelen. Inmiddels is het een oplossing voor iedereen die van projecten een succes wil maken. De theorie van Scrum is niet ingewikkeld, de toepassing is een grotere uitdaging. We helpen organisaties bij de invoering van Scrum. Dat kan in de rol van scrum master of als coach van de interne scrum master(s). Zo gaan we te werk:
1
Opdrachtformulering
Met de opdrachtgever maken we de projectopdracht scherp en zorgen we voor de randvoorwaarden.
2
Voorbereiding
Het team wordt samengesteld en getraind, stakeholders worden meegenomen in de scrumaanpak en faciliteiten worden geregeld.
3
Projectstart
Het team en de opdrachtgever bespreken de projectopdracht en het team committeert zich aan de opdracht.
4
Uitvoering
In het ritme van de sprints werkt het team samen met de opdrachtgever toe naar het eindresultaat.


Programma & Afdeling
Wanneer activiteiten en doelstellingen één project overstijgen, bijvoorbeeld omdat je vorm wil geven aan een programma of een organisatieonderdeel, kun je deze onderbrengen in een Agile Portfolio. Agile Portfolio Management is dé manier om wendbaar en flexibel te werken met een directie, afdeling of programma. Het stelt je in staat om (1) inzicht te krijgen in wat je samen wil en doet, (2) de verbinding te leggen tussen mensen, ambities en activiteiten, en (3) samen te sturen op wat belangrijk is.

1
Portfolio intake
Het Agile Portfolio Management (APM) traject start met een intake. Hierin worden de randvoorwaarden van het APM besproken zodat het team een vliegende start maakt. We bespreken in het intakegesprek de mogelijke thema’s van het portfolio, de teamsamenstelling, de deadline van het portfolio en het ritme van de bijeenkomsten. 
2
Start
In twee dagdelen starten we het Agile Portfolio op met het team. We stellen gezamenlijke ambities vast en brengen in kaart wat de bijbehorende projecten en prioriteiten zijn. Dit wordt gedaan per thema op het Agile Portfolio canvas. Optioneel kan er een overkoepelde ambitie zijn waarin alle thema’s samenkomen. Ten slotte benoemen we trekkers per project/prioriteit, maken we verbindingen visueel en oefenen we met de Agile Portfolio Management werkwijze.
3
Portfolio meet-ups
Na het opbouwen, vindt er eens in de 1 tot 2 weken een meetup plaats. Tijdens de meetup loopt het team de projecten en prioriteiten langs, beslist samen over de koers, en deelt highlights. Ook is er de mogelijkheid om korte presentaties te geven (‘demo’s’) en wordt er regelmatig bijgestuurd op de ambities om hen scherp en relevant te houden. Ook projecten die nog niet gestart zijn, of niet voldoende prioriteit hebben, worden inzichtelijk gemaakt in de ‘parkeerplaatsen.’ De meetup vervangt reguliere ‘traditionele’ overleggen, duurt 0,5 tot 1,5 uur en wordt strak begeleid door een (op te leiden) facilitator.
4
Rollen
Het succes van het APM ligt bij de teamleden die bij het Agile Portfolio canvas updates delen, samen sturen en onderlinge verbindingen leggen. Hierbij speelt de interne facilitator een belangrijke rol; hij of zij zorgt voor een soepel verloop, bewaakt de tijd, stelt checkvragen, en coacht het team. Deze interne facilitator wordt gedurende de meetups door een agile coach opgeleid. Ten slotte kan er een program owner aangewezen worden door het team: hij of zij houdt nauw contact met mogelijke stakeholders van het Agile Portfolio, hakt knopen door bij prioritering en draagt zorg voor voldoende aanwezigheid bij de meetups.
5
Resultaat
Een team dat ervaren is in Agile Portfolio Management, is voortdurend op de hoogte waar prioriteiten liggen, waar verbindingen kunnen worden gelegd en wat er op het moment speelt. Het team groeit uit tot een wendbaar team, dat samen meer bereikt.
6
Voorbeelden
Agile Portfolio Management is inmiddels succesvol toegepast op diverse gebieden:
# Organisatie ontwikkeltrajecten
# Stafafdelingen (marketing, communicatie, P&O)
# Bestuurlijke programma’s
# Business units
# Innovatieprogramma’s
# Internationale samenwerking

Het Agile Portfolio Management heeft ons geholpen bij het creëren van overzicht, waardoor we beter in staat zijn gezamelijk te sturen en te focussen op het behalen van resultaten. 


Organisatiebreed

Organisaties die naar een agile organisatie willen groeien, willen flexibel kunnen inspelen op de veranderende klantwensen. Scrum Company begeleidt organisaties in deze agile transitie. Wendbaar werken is een middel, geen doel op zich. Graag gaan we daarom met je in gesprek wat de doelstellingen van de agile organisatieverandering zijn.

Een agile transitie doe je niet van de een op de andere dag. Wij geloven:

# in organische groei: klein beginnen, de beweging als een olievlek verspreiden. Medewerkers zelf laten ervaren wat de impact van agile werken is
# in een combinatie van top-down en bottom-up; met een heldere verandervisie
# dat de agile organisatieverandering zelf ook agile is, en er geen kant-en-klaar stappenplan is

Daarnaast geloven we in een eerste fase als experiment en testfase: begin, leer en stuur. Onze samenwerking zal zich ook kenmerken door agile aspecten:

# open communicatie: sparren en samenwerken op alle niveaus
# open contractvormen: geen uurtje factuurtje maar oplossingen
# open creatie: samen experimenteren met nieuwe agile werkwijzen
# retrospectives; terugblikken, bijsturen en leren

Organisaties die wij begeleiden naar de meer wendbare organisatie die zij willen zijn, komen uit verschillende vakgebieden en branches: overheid, woningbouw, levensmiddelenindustrie, retail, zorg, et cetera. Ben jij nieuwsgierig naar de mogelijkheden die wij kunnen bieden? Neem contact op voor een goed gesprek.

Back to top