Over ons

Willemijn Boskma

Agile Coach
Over Willemijn
Het zou mij niet verbazen als er op de arbeidsmarkt van de toekomst veel meer gewerkt wordt vanuit het agile gedachtegoed. Steeds vaker zie ik dat mensen – klanten én medewerkers – centraal komen te staan, het werken in korte perioden, het opleveren van werkbare producten en inspelen op verandering de boventoon gaat voeren. Helaas is dit op het moment nog niet de norm, en zijn er nog steeds veel organisaties waarin werk verzandt in lange discussies, vertraagde planningen en teleurstellende eindresultaten.

Vanuit een zoektocht naar meer energie en plezier op de werkvloer, heb ik agile leren kennen. Ik heb ervaren dat agile organiseren een manier is om je werk te organiseren zodat aan te vliegen plezier, teamwerk, resultaat en persoonlijke uitdaging goed tot hun recht komen. Met expertise, humor en een kritische blik adviseer, coach, ondersteun en train ik organisaties in het wendbaar organiseren. Zodat we in de toekomst op wendbare wijze met plezier en snelheid, resultaat bereiken.

Trefwoorden
Energiek, versneller, inspirator

 

Bel me over

Agile HR, vernieuwing HR instrumenten, zelforganiserende teams, design thinking, agile portfolio management, team coaching

 

Klaar voor de toekomst?
Neem dan contact op met Willemijn:
willemijn.boskma@scrumcompany.nl / 06-47554182

Socialise with me
Back to top