Overzicht

Online training Opgavegericht Werken

De opgave centraal stellen betekent een verandering van denken en werken voor de overheid. Met de online training opgavegericht werken maken we concreet wat dat betekent. We gaan voorbij beleid, kokers en disciplines en doorlopen samen de ‘reis van de opgave.’ Met de inzichten en tools die je leert, maak je opgaven behapbaar en realiseerbaar. Juist wanneer de buitenwereld sneller verandert dan verwacht.

Update Coronavirus

Locatie
Online
Prijs
€ 695,-
Eerstvolgende startdatum
11 mei 2020
Training duur
1 dag

Leer binnen 1 dag de kern van opgavegericht werken.

Data

 • 11 mei 2020

Wat vraagt Opgavegericht Werken?

Opgavegericht werken betekent dat de manier waarop we overheidsorganisaties (waaronder het Rijk, provincies, gemeenten, uitvoeringsorganisaties, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties) hebben ingericht, ondergeschikt maken aan de vraagstukken die er in de buitenwereld liggen. Budgetten, processen, hiërarchie, plannen en specialisaties zetten we alleen in als ze aan de opgave bijdragen, niet omdat ze er nu eenmaal zijn. Het klinkt logisch, maar is in de praktijk behoorlijk lastig. Het vraagt (mentale) flexibiliteit van publieke organisaties om telkens op de juiste opgaven in te zetten, op de meest effectieve manier. Zowel op de korte als lange termijn. Op die zoektocht naar wendbare overheidsorganisaties, hebben we een aantal instrumenten ontwikkeld die helpen om de opgaven die spelen, te beantwoorden. Daarnaast hebben we ook ontdekt wat niet meer werkt in een opgavegerichte wereld. Dat is namelijk het stapelen van programma’s en projecten, ookwel de ‘projectencarrousel’ genoemd. Het leidt vaak tot een versnipperde aanpak, hoge werkdruk en onnodige concurrentie tussen vraagstukken. Effectiever is het zorgvuldig doorlopen van de ‘opgavereis.’ Dat is de rode draad in de online training opgavegericht werken.

Hoe ziet de reis van de opgave eruit?

Vanuit onze ervaring reist elke opgave in ieder geval langs 4 tussenstops. Soms staan die netjes in volgorde, soms wat meer door elkaar:

Begrijpen. Het doorgronden van een opgave begint niet bij staand beleid of een bestuurlijke opdracht. Het is een probleem of uitdaging die speelt in de beleving van verschillende mensen en organisaties in de buitenwereld. Dat betekent dat voordat we tot actie overgaan, we de complexe realiteit van de opgave goed moeten begrijpen. Door de voelsprieten uit te hebben staan, in contact te komen en te leren van degenen waarvoor de opgave een dagelijkse realiteit is. 

Definiëren. Het scherp definiëren van een opgave betekent dat we weten wat de opgave van ons vraagt en welke impact we willen bereiken op welke termijn. Dit opschrijven in een notitie is niet voldoende. Het moet voor verschillende stakeholders vanuit hun perspectief duidelijk zijn waar we voor gaan. Taal is hier belangrijk: ‘Een thuis voor iedereen’ zegt meer dan ‘Woonvisie 2030.’

Matchen. Het vinden van de juiste mensen om opgaven te realiseren wordt vaak als sluitstuk gezien, terwijl het misschien wel de belangrijke tussenstop is. Het aantal mensen en competenties is altijd beperkt, en het gevaar bestaat dat voor elke opgave er weer een greep wordt gedaan in een beperkte vijver. Daarom is het slim matchen essentieel. Competenties zijn daarbij belangrijk, evenals inbesteden versus uitbesteden en het samenstellen van effectieve opgaveteams. We hebben hiervoor het bow-tie model voor het matchen van teams aan opgaven ontwikkeld.

Ontwikkelen. Het ontwikkelen van oplossingen die bij de opgave horen is geen lineair proces. Terwijl je ontwikkelt, ontvang je feedback en stuur je bij. Ook bij langdurige ruimtelijke projecten is dit het geval. Het slim inrichten van deze feedbackloops is een kunst. Evenals weten wanneer het tijd is om (een gedeelte van) de oplossingen over te dragen naar interne of externe partners voor verdere uitvoering.

Wat leer je tijdens de online training Opgavegericht Werken?

Voor elk van de ‘tussenstops’ op de opgavereis krijg je als deelnemer concrete tools en werkwijzen mee. Voorbeelden daarvan zijn:

Context Canvas (tussenstop: begrijpen). Deze visualisatie helpt om met de buitenwereld in kaart te brengen hoe de omgeving van de opgave eruit ziet en wat het probleem achter het probleem is.

Opgavestory (tussenstop: definiëren) Dit is een specifiek format op A5 dat we hebben ontwikkeld om opgaven scherp te duiden. Het maakt helder wat de bedoeling van een opgave is en wanneer een opgaveteam weet dat het succesvol is. Deze stories brengen we onder in een opgavenportfolio, waarmee bestuur, managers, experts en stakeholders een prioritering aanbrengen. Lees hier meer over manieren om opgaven te prioriteren.

Matching met opgaveteams (tussenstop: matchen). Hierbij kijken we dieper naar de mix van persoonlijkheden, expertises en competenties die de basis vormen van een stabiel team. Met behulp van een tool maken we inzichtelijk hoe zo’n team eruit ziet, hoeveel ontwikkelcapaciteit het team heeft en welke opgaven het op kan pakken.

Ontwikkelsprint (tussenstop: ontwikkelen). Met deze sprints leert een team om een groot doel af te pellen tot op weekniveau, en een uitkomst voor die week te formuleren die voor de buitenwereld het verschil maakt. Vervolgens werkt het team toe naar toetsing met stakeholders, die feedback oplevert voor de volgende ontwikkelsprint.

Voor wie?

Iedereen die met maatschappelijke vraagstukken, programma’s, projecten en organisatieontwikkeling te maken heeft in de publieke sector, kan het verschil maken met opgavegericht werken. Deze online training opgavegericht werken is geschikt voor onder meer de ambtelijke top, managers in het publieke domein, organisatieontwikkelaars -en adviseurs, strategen en programmamanagers.

Wat heb je nodig?

Dit heb je nodig als je wilt deelnemen aan een online training:

 • Toegang tot een laptop of computer
 • Een stabiele internetverbinding
 • Een webcam zodat je zichtbaar bent (de vaste laptop camera is ook prima)
 • Een goede koptelefoon met microfoon zodat je verstaanbaar bent

Het programma

Tijdens de online training opgavegericht werken gaan we met de theorie en werkwijzen van opgavegericht werken aan de slag. We doen dit op zo’n manier dat je van start kunt met opgavegericht werken, zowel met online als offline teams. Programmaonderdelen zijn in grote lijnen:

 • Theorie en concepten achter opgavegericht werken
 • Oefenen met het formuleren en prioriteren van opgavestories
 • Oefenen met het samenstellen van opgaveteams
 • Matching tussen teams en opgaven
 • Werkwijzen voor opgaveteams
 • Randvoorwaarden: leiderschap en samenwerking met partners

We putten tijdens de training uit cases waar we zelf als adviseurs en coaches aan hebben bijgedragen.

Een interactieve online ervaring

Opgavegericht werken Opgavegericht online

 

Door de gemakkelijk te gebruiken tools is deze online training opgavegericht werken voor iedereen te volgen. We zorgen voor een afwisselende trainingsdag waarbij je voor jezelf en samen in online werkboeken aan de slag gaat. We nemen ook de ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen. En met prikkelende energizers tussendoor houden we het energieniveau hoog.

Certificering

Na afronding van de training ontvang je een Scrum Company Certificaat. Dit is een bewijs van deelname, waarmee je aantoont dat je kennis hebt van de werking en kern van Opgavegericht Werken en je bekwaamheid hebt verworven in het toepassen hiervan. Daarnaast kun je je certificaat toevoegen aan je Linkedin-profiel.

Inschrijven

Wil je deelnemen aan deze online training, vul dan onderstaand formulier in. Na het invullen nemen wij contact met je op en sturen wij jou alle informatie die je nodig hebt voor de training Opgavegericht Werken. Let op: je inschrijving is pas definitief wanneer je van ons een bevestiging hebt ontvangen.

Kosten en annuleringsvoorwaarden

De kosten voor de online training zijn EUR 695,- excl. BTW. Het gehele bedrag wordt door de deelnemer voldaan voor aanvang van de opleiding. Kosteloos annuleren is mogelijk bij 3 weken voor aanvang.

Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training brengen we de volgende kosten in rekening:

 • tot 7 dagen voor de training: 50% van het factuurbedrag
 • minder dan 7 dagen voorafgaand aan de training: 100% van het factuurbedrag
Inschrijven Optie nemen