Blog & Nieuws


29 september 2017


Nu agile werken in steeds meer organisaties wordt omarmd als dé manier om snel klantwaarde te leveren, wil HR ook graag meeveranderen en zo meer waarde kunnen leveren. Scrum Company begeleidt HR afdelingen binnen diverse organisaties bij de transformatie naar agile werken. Daarnaast werken we mee aan het verspreiden van kennis en inzichten over Agile HR via het Agile HR Manifest en het boek ‘Agile HR’.

HR Manifest

Het Agile Manifest brengt principes voor agile werken in kaart. Er was nog geen vertaling gemaakt naar HR. Een internationale werkgroep van HR-experts heeft daarom pas geleden het Manifesto for Agile HR Development opgesteld.

Willemijn Boskma van Scrum Company is een van de auteurs. Zij vertelt waarom dit manifest zo belangrijk is: “Als agile coaches signaleerden we dat HR op zoek is naar haar rol in veranderende organisaties. De verschuiving naar wendbaar werken is al een tijd ingezet, maar wat dat voor HR betekent is voor velen nog onduidelijk. Om daar een antwoord op te geven voelden we de noodzaak om uitleg en duiding te geven aan wat de impact op het menselijk kapitaal is in wendbare organisaties. Dat heeft tot het Manifesto voor HR Development geleid. Hiermee laten we zien dat er betere manieren zijn om een werkcultuur te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen.”

Manifesto for Agile HR Development

Wij verkiezen:

Samenwerkende netwerken boven hiërarchische structuren: een organogram in de vorm van een hark betekent hiërarchie. In agile organisaties is de structuur fluïde in die zin dat die zich razendsnel moet kunnen aanpassen als de omstandigheden daarom vragen. Een netwerk van professionals en talenten van binnen en buiten de organisatie is een betere vorm om het werk te organiseren.

Transparantie boven geheimhouding: hoe meer informatie gedeeld wordt en beschikbaar is, hoe beter individuen zich kunnen informeren en daarnaar kunnen handelen.

Aanpassingsvermogen boven normatieve regels: hoe meer ruimte je laat aan individuen en teams om te doen wat nodig is en zo maatwerk te kunnen leveren dat echt van waarde is voor de (interne) klant, hoe beter. Regels worden vaak opgesteld om incidenten en excessen te managen. Dat lijkt een goede oplossing, maar niet als je daarmee de autonomie van welwillende medewerkers in de kiem smoort.

Inspireren en betrekken boven beheren en behouden: niets levert zoveel productiviteit op als bevlogen medewerkers. De tijd van een dienstverband van decennia is voorbij. Door in te zetten op de groei en ontwikkeling van medewerkers in plaats van retentie is je potentie als organisatie veel groter.

Intrinsieke motivatie boven extrinsieke beloning: Daniel Pink schreef in zijn boek Drive: je moet mensen een goed salaris bieden maar vooral aandacht hebben voor hun intrinsieke motivatie door voorzien in de behoefte aan autonomie, mastery en purpose.

Ambitie boven verplichtingen: Bij agile organisaties gaat het uiteindelijk om doen wat nodig is om de klantbehoefte te voldoen. Doen wat nodig is om dit te bereiken is in dat opzicht belangrijker dan het blijven vasthouden aan de kaders van functieprofielen.

Hoewel wij waardering hebben voor alles dat aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Contact

Ben je benieuwd naar onze visie op Agile HR, wil je ook aan de slag met Agile HR of zoek je een training Agile HR? Neem dan contact met ons op.

Groet,

Willy Zelen

Agile scrum coach en organisatieadviseur bij Scrum Company

 

Schrijf een reactie

Auteur
We kunnen er niet om heen: agility en agile werken. Wendbaar zijn om in te spelen op veranderende vragen van de klant. Ik werk bij Scrum Company, een van de leukste bedrijven van Nederland! Als Agile Scrum coach/ Scrum master/ trainer & adviseur help ik organisaties en de medewerkers ervan flexibel en wendbaar te worden en blijven, om zo steeds te kunnen inspelen op veranderende vragen van de klant. Dit doen we onder andere door Agile organiseren, Agile Portfolio management, Scrum als agile manier voor projecten en Agile coaching. Dit kan door training, coaching- on-the job, het begeleiden van het MT of het meehelpen bij een organisatieverandering richting een Agile organisatie. Zelf werken we ook Agile, met goede resultaten, wendbaarheid en veel plezier: dat gun ik iedereen.
Ben je benieuwd naar mijn en onze ervaringen, werkwijze en de ervaringen van onze klanten? Bel of mail me. Fijne dag!
Groeten, Willy Zelen
Back to top