5-daagse opleiding Opgavemanager Opgavegericht Werken

Deze 5-daagse opleiding hebben we ontwikkeld voor mensen die dagdagelijks verantwoordelijk zijn voor een opgave. In 5 dagen verspreid over meerdere maanden leer je hoe je opgaven voortbeweegt en resultaten boekt. De opleiding is opgebouwd uit invloedrijke ontwikkelingen zoals het agile gedachtegoed, complexiteitdenken, netwerksamenwerking en transitie- management. Je leert niet alleen van ons: samen met opgavetrekkers van andere (publieke) organisaties wissel je ervaringen uit die jouw leeropbrengst verhogen. Doordat de opleiding verspreid is over enkele maanden pas je de opgedane kennis en vaardigheden direct in de praktijk toe. Aan het einde van de opleiding ben jij in staat om op verfrissende wijze impact te maken op jouw opgave.

Locatie
Utrecht
Prijs
€ 3.695,-
Eerstvolgende startdatum
10 september 2024
Training duur
5 dagen

Leer in 5 dagen om jouw opgave te versnellen.

Over ons

Wij brengen al ruim 5 jaar Opgavegericht Werken in de praktijk bij (semi-)overheidsorganisaties en kijken nét even anders naar complexe maatschappelijke vraagstukken en grenzeloos samenwerken. Het centraal stellen van maatschappelijke opgaven binnen de overheid, vraagt om een nieuw perspectief op manieren van organiseren, samenwerken en maatschappelijke waarde creëren. Het loslaten van beleidskokers om onbevangen aan opgaven te werken, betekent een belangrijke verandering in denken.

We hebben in de praktijk bewezen dat we met onze manieren van denken, werken en organiseren versnelling realiseren. Waar opgaven vastlopen, lukt het ons om de boel in beweging te brengen. Deze slimme interventies leren we jou graag. Wij hebben veel kennis van de publieke sector, en snappen in welke context je werkt. We zijn coaches: we hebben skills waarmee we organisatie- en afdelingsoverstijgende teams en individuen in teams helpen groeien. Wil je meer weten over hoe wij te werken gaan? Lees dan een van onze cases.

Waarom volg je deze training?

Misschien ben je net verantwoordelijk voor een opgave en ben je jouw weg nog aan het zoeken. Of je werkt al langer aan een opgave en je merkt dat het aanbrengen van versnelling of het boeken van resultaten lastig is. Je weet dat een opgave vraagt om participatie en het creëren van een beweging, maar ziet ook dat dit moeilijkheden met zich meebrengt. Met je huidige gereedschapskist behaal je niet de resultaten, terwijl de maatschappelijke opgave hier wel om vraagt. Je hebt het gevoel: dit moet en kan slimmer, beter en sneller.

Je schrijft je voor deze training in omdat:

 • Je gelooft dat de opgave centraal zetten werkelijk om een ander perspectief van probleemoplossing en organiseren vraagt.
 • Je wil weten hoe opgavegericht werken in de praktijk eruit ziet.
 • Je op zoekt bent naar een verfrissend perspectief op maatschappelijke waarde leveren.

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit 5 opleidingsdagen, met tussen elke opleidingsdag een periode om het geleerde in de praktijk te brengen. Het traject bestaat uit de volgende 5 blokken:

 1. Opgaven begrijpen
 2. Ruimte creëren
 3. Impact maken
 4. Feedback ophalen en bijsturen
 5. Samenwerken in de opgave

Blok 1: Opgaven begrijpen

Op de eerste dag leren we opgaven begrijpen, en wat werken aan opgaven van organisaties vraagt. We duiken in een opgave en onderzoeken wat het betekent om de opgave écht centraal te zetten. We leren dat de geijkte manieren van werken en organiseren niet geschikt zijn voor de complexiteit van opgaven. En dat in sommige gevallen opgaven vraagt om radicale veranderingen in de manier waarop je te werk moet gaan.

Blok 2: Ruimte creëren

Als opgavemanager speel je een belangrijke rol in het scheppen van handelingsruimte voor de juiste mensen, door budget, middelen en randvoorwaarden te realiseren. Als opgavemanager ben je daarom continu in de weer om je omgeving te beïnvloeden. Belangrijke vaardigheden zijn verhalend vertellen, overtuigen en onderhandelen. Je werkt aan een gedeeld begrip van de opgave, het creëren van commitment, het vrij maken van mensen en middelen, en mensen en partijen ertoe bewegen om op een gelijkwaardige manier samen te werken, experimenteren en leren. Op dag 2 leer je hoe je de ruimte voor de opgave creëert om in beweging te komen.

Blok 3: Impact maken

Als opgavemanager heb je de opdracht om een opgave zodanig behapbaar te maken dat er regelmatig waarde kan worden geleverd. De grootte en complexiteit van de opgave maakt het boeken van concrete resultaten echter lastig. Versimpeling, versnippering of verlamming liggen op de loer. Hoe zorg je ervoor dat je niet stilvalt, maar focust op datgene wat waarde heeft? En dat je niet verzandt in het maken van uitgebreide programmaplannen, maar in de leefwereld het verschil maakt? Hoe beweeg je van een ambigue, vage opgave, naar een concrete en geprioriteerde werkvoorraad waar teams dagelijks aan kunnen werken? Na deze dag weet je hoe je complexiteit werkbaar maakt en ken je verschillende werkwijzen die je hierin ondersteunen.

Blok 4: Feedback ophalen en bijsturen

Gezien de veranderlijkheid, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit van een opgave is het belangrijk dat je als opgavemanager een lerend netwerk ontwikkelt dat ‘actie-leren’ tot hogere kunst verheft. Om te voorkomen dat systeem- en leefwereld tot compleet verschillende realiteiten groeien, organiseert de opgavemanager veelvuldig feedback uit de praktijk, en vertaalt hij dit in het bijstellen van de ambities en aanpak. Naast dat dit vraagt om een open houding, het lef om van koers te veranderen en anderen hierin mee te nemen, helpt het om een aantal werkwijzen en instrumenten eigen te maken die op transparante wijze de resultaten, feedback en veranderingen zichtbaar maken.

Blok 5: Samenwerken in de opgave

Samenwerken aan de opgave betekent enerzijds de stevigheid om te gaan staan voor de belangen van de opgave, en hier mensen in mee te nemen door te inspireren, overtuigen en onderhandelen. Anderzijds vraagt het flexibiliteit, bescheidenheid en empathie om verschillen te overbruggen en mensen te verbinden. Als opgavemanager heb je diep begrip van de betrokken mensen, beheers je een zekere mate van lenigheid, faciliteer je de dialoog over waarde en betrek je inwoners, partners en/of andere belanghebbenden. Je bouwt relaties, weet mensen uit verschillende domeinen en disciplines te binden en voor zich te winnen door gelijkwaardige relaties op te bouwen.

Resultaat

Na afronding van deze intensieve opleiding ben jij iemand die;

 • Opgaven kickstart, doordat je weet welke fases een opgave doorloopt en weet wat ervoor nodig is om een opgave verder te brengen.
 • Slim manoeuvreert, doordat je de krachten van binnen en buiten de organisatie (her)kent, en de competenties en vaardigheden hebt geoefend om hiermee om te gaan.
 • Inhoudelijk expert is op het gebied van opgavegericht werken, zodat je anderen kan helpen om slimmer aan opgaven te werken, en de eigen organisatie hiertoe beter in staat stelt.
 • Werkwijzen en tools beheerst, waarmee je in staat bent om heel praktisch en concreet stappen voor te schetsen, zodat je anderen weet te mobiliseren en met energie en verbinding aan de slag gaat.

In de praktijk betekent dit dat je:

 • Opgaven verheldert op een participatieve en wendbare wijze, waarmee je de organisatie in staat stelt om beslissingen te nemen, opgaven te prioriteren en mensen en middelen te verdelen. Daarnaast creëer je draagvlak en een gedeeld beeld in de samenleving over de gezamenlijke uitdaging en ieders rol.
 • Ruimte creëert om ‘actie-lerend’ te werk te gaan, doordat je hierover de juiste gesprekken voert met stakeholders zoals bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgevers, managers en partners, en ook de juiste mensen en middelen aan je weet te binden.
 • Impact maakt doordat je weet hoe je toch resultaten weet te boeken en waarde oplevert, ondanks de grootsheid en complexiteit van opgaven.
 • Draagvlak voor de opgave weet te creëren en anderen mobiliseert, doordat je transparant werkt, inspeelt op veranderingen en innovatieve manieren van werken introduceert die energie geven.

Data

 • 10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december 2024 & 7 januari 2025

 

Instapeis

Wil je meer achtergrond over opgavegericht werken en weet je nog niet precies wat het inhoudt? Volg dan eerst onze 2-daagse opleiding Introductie opgavegericht werken.

Deze opleiding is bedoeld voor programmamanagers, interim-managers, projectleiders of strategisch adviseurs in de publieke of semipublieke sector. Je werkt dagdagelijks aan de grote maatschappelijke opgaven van vandaag, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit, wonen en zorg, energietransitie, de woonopgave of het vergroten van bestaanszekerheid.

Ben je op zoek naar een in-house training voor een afdeling of team? Vraag dan via het contactformulier meer informatie op.

Meer weten over hoe wij organisaties ondersteunen in opgavegericht werken?
Lees dan verder op onze producten en diensten pagina.

Een enthousiast gegeven, praktisch toepasbare cursus waar ik ongetwijfeld veel plezier aan ga beleven in het werken aan complexe opgaven! Gidion en Bram putten voor de cursus uit hun eigen ruime ervaring in opgavegericht werken in overheidsland en delen deze ervaring in een programma waarin we als cursisten actief participeren. Een aanrader!
Bart de Graaf
Strategisch Adviseur Openbare Orde en Veiligheid
Super praktische training! Inzicht krijgen, zelf ervaren en inspiratie op doen om verder zelf aan de slag te gaan. Ervaren trainers met veel kennis die op een enthousiaste manier je kennis laten maken met opgavegericht werken. Aanrader!
Patricia Havelaar
Teamhoofd bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Verbinding van theorie en praktijk: hoe krijg je de opgave helder, resultaatgericht en bovenal: hoe krijg je een beweging? Veel kennis opgedaan en geoefend met collega's en bevlogen trainers Bram én Gidion.
Anya van Hees
Buurtverbinder Plus
Super interessante en energieke dag over opgavegericht werken. Veel food for thought aangereikt, zoveel dat we aangegeven hebben dat een vervolg een mooie optie zou zijn. Naast overwegingen ook praktisch aan de slag geweest met big room planning. Inspirerend!
Renate Westerink
Procesbegeleider - Fryske Mienskip

Bram

Humor, challenger, strateeg

Als agile coach vind ik het belangrijk dat werk inspirerend is, zodat mensen met plezier naar het werk gaan. Werk geeft energie wanneer mensen zich verbonden voelen, de juiste dingen doen en de dingen juist doen. Dit is waarom ik geloof in Agile. Ik houd ervan om een nieuw licht te schijnen op bestaande ideeën. Op een uitnodigende, warme en verbindende manier daag ik mensen uit om ook anders te denken en te doen.