Opgavegericht Werken

Het centraal stellen van maatschappelijke opgaven binnen de overheid, vraagt om een nieuw perspectief op manieren van organiseren, samenwerken en maatschappelijke waarde creëren. Het loslaten van beleidskokers om onbevangen aan opgaven te werken, betekent een belangrijke verandering in denken. We maken dit alles praktisch en tastbaar met deze stevige 2-daagse training.

veilig trainen

Locatie
Creative Valley, Utrecht
Prijs
€ 1.395,-
Eerstvolgende startdatum
16 maart 2023
Training duur
2 dagen

Leer binnen 2 dagen de kern van opgavegericht werken.

Een enthousiast gegeven, praktisch toepasbare cursus waar ik ongetwijfeld veel plezier aan ga beleven in het werken aan complexe opgaven! Gidion en Bram putten voor de cursus uit hun eigen ruime ervaring in opgavegericht werken in overheidsland en delen deze ervaring in een programma waarin we als cursisten actief participeren. Een aanrader!
Bart de Graaf
Strategisch Adviseur Openbare Orde en Veiligheid
Super praktische training! Inzicht krijgen, zelf ervaren en inspiratie op doen om verder zelf aan de slag te gaan. Ervaren trainers met veel kennis die op een enthousiaste manier je kennis laten maken met opgavegericht werken. Aanrader!
Patricia Havelaar
Teamhoofd bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Verbinding van theorie en praktijk: hoe krijg je de opgave helder, resultaatgericht en bovenal: hoe krijg je een beweging? Veel kennis opgedaan en geoefend met collega's en bevlogen trainers Bram én Gidion.
Anya van Hees
Buurtverbinder Plus
Super interessante en energieke dag over opgavegericht werken. Veel food for thought aangereikt, zoveel dat we aangegeven hebben dat een vervolg een mooie optie zou zijn. Naast overwegingen ook praktisch aan de slag geweest met big room planning. Inspirerend!
Renate Westerink
Procesbegeleider - Fryske Mienskip

Data

 • 16 & 23 maart 2023
 • 20 & 27 september 2023

Voor wie?

Opgavegericht werken gaat iedereen binnen de overheid aan. De introductietraining is het meest waardevol voor diegenen die invloed kunnen uitoefenen op manieren van werken en organiseren. Daaronder valt de ambtelijke top, organisatieontwikkelaars -en adviseurs, afdelingsmanagers, teammanagers, projectmanagers, strategen en programmamanagers.

Wat is Opgavegericht Werken?

Opgavegericht werken, definiëren we als “het centraal stellen van actuele en toekomstige maatschappelijke opgaven (vraagstukken waar de overheid een rol in kan spelen) bij het richten en inrichten van publieke organisaties. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de complexiteit en veranderlijkheid van opgaven en de eisen die dit stelt aan manieren van werken en organiseren.” Dit betekent dat het effectief kunnen beantwoorden van opgaven, de belangrijkste vaardigheid wordt van de organisatie. Daar ligt een kans voor bestuur, management en medewerkers, in samenwerking met maatschappelijke partners, burgers en bedrijven om die opgaven continu te blijven duiden en gezamenlijk aan te pakken. Voor het realiseren van opgaven, hebben we het strikmodel (ookwel: bow-tie model) ontwikkeld. Deze gaat uit van opgavegerichte multidisciplinaire teams die midden in de samenleving staan en in korte cycli aan opgaven werken tot ze het gewenste effect hebben bereikt.

Lees onze blogs over: het strikmodel voor opgavegericht werken, het definiëren van een opgave en manieren om opgaven te prioriteren
Of luister naar de podcast met trainer Gidion Peters: ‘Opgavegericht Werken bij De Toekomst van Organisaties’

Het Programma: de opgavereis

Tijdens de tweedaagse training staat het programma in het teken van de ‘reis’ van de opgave. Een opgavereis die medewerkers en partners in staat stelt om de opgaven door de organisatie te volgen en voor iedereen helder te hebben waar een opgave nu staat. De reis bestaat uit een vijftal stappen waar we tijdens de training uitgebreid bij stil staan. Dit doen we iedere keer op basis van voorbeelden van organisaties die aan de slag zijn met opgavegericht werken.

 • Postvak In. Dit is de plek waar alle opgaven een organisatie bereiken, bijvoorbeeld door initiatieven van partners in de samenleving of collega’s die in de buitenwereld rondlopen. Omdat iedereen opgaven kan ontdekken is het de uitdaging om organisatiebreed zicht te houden op de wat er allemaal in Postvak In terecht komt. Tijdens de training verkennen we met elkaar hoe je zicht krijgt op de verschillende opgaven en op welke wijze je de opgaven inzichtelijk kunt houden.
 • Begrijpen. In deze fase staat het onderzoeken van de opgave centraal. Wat is het exacte vraagstuk van de mensen om wie het gaat? Wat denken zij, voelen zij en zeggen ze erover? Door in gesprek te gaan, bouw je begrip op van de opgave en kom je erachter hoe je daar een waardevolle bijdrage aan kan leveren. Gezamenlijk ontdekken we tijdens de training wat er voor nodig is de opgave echt te kunnen doorleven.
 • Matchen. Wanneer een opgave ‘rijp’ genoeg is om te worden opgepakt, kan deze worden verbonden aan een multidisciplinair team. Deze teams worden dan voorzien van de financiën en andere voorwaarden die ze nodig hebben. Gedurende de twee dagen komen we tot verschillende manieren van matchen en gaan daarnaast ook dieper in op de samenstelling van teams.
 • Definiëren. De teams gaan aan de slag met het maken van een aanpak voor het vraagstuk. Vanuit de kennis, ervaring en competenties die het team rijk is komen ze tot een richting voor de opgave. Het liefst aan de hand van een heldere werkwijze en één waarin ze zo snel mogelijk waarde kunnen leveren. Op welke manieren dit kan, ontdekken we tijdens de training.
 • Ontwikkelen. De laatste fase in de opgavereis is het opleveren van resultaten in korte cycli. De voorgaande stappen hebben er voor gezorgd dat het vraagstuk helder is en de teams weten waarvoor ze aan de lat staan. Ze gaan aan de slag en evalueren kort-cyclisch de voortgang van de opgave. Hoe je daarbij met stabiele multidisciplinaire teams kunt werken volgt tijdens de twee dagen.

Aan de slag met instrumenten van Opgavegericht Werken

Tijdens de training doe je onder meer ervaring op met de volgende instrumenten voor opgavegericht werken:

 • Signalenpiramide. Om opgaven te ontdekken en te voorzien, is het belangrijk tijdig signalen op te vangen in de samenleving. Daar hebben collega’s, partners en bewoners allen een rol in. Door met regelmaat het gesprek te voeren aan de hand van de signalenpiramide, krijg je meer inzicht in hoe signalen in de buitenwereld een voorspeller kunnen zijn van nieuwe opgaven of veranderingen in bestaande opgaven.
 • Opgavestory. Dit is een compact kaartje dat je helpt om opgaven scherp te duiden. Het maakt helder wat de bedoeling van een opgave is en wanneer een opgaveteam weet dat het succesvol is. Daarnaast ga je aan de slag met uitbreidingen op de opgavestory die duidelijk maken wat waardevolle tussentijdse resultaten zijn en welke mensen en competenties dit vraagt.
 • Opgavendagen. Opgavegerichte organisaties stellen regelmatig hun set aan opgaven bij. Dat wil zeggen dat ze duiden hoe opgaven zich ontwikkelen, de eigen rol tegen het licht houden en eventuele botsingen en overlappen tussen opgaven aanpakken. Een manier om dit te doen, waarbij je zoveel mogelijk gebruikt maakt van alle kennis en ervaring van de organisatie en partners, zijn opgavendagen. Daarin volg je een strak programma om met een grote groep mensen, om de opgaven door te ontwikkelen.
 • Opgavenbegroting. Soms maken kaders vanuit financiën en planning & control het lastig om te doen wat nodig is voor de opgave, met de nodige wendbaarheid en snelheid. Dat vraagt iets van de wijze van begroten: minder focus op het vastzetten van geld in begrotingsprogramma’s en meer zicht in de begroting op samenwerking met de buitenwereld en de ontwikkeling van opgaven.
 • Impactsessie. Een vraag die vaak naar boven komt is hoe het beste samen te werken met participerende partijen en partners. Daarom introduceren we de impactsessie, die helpt om als organisatie met alle betrokkenen te structuren hoe je samen tot impact komt. Zo wordt duidelijk wie op basis van welke inzichten welke activiteiten het beste kan ondernemen rond de opgave.

Met meer dan 60 deelnemers aan de slag met verschillende opgaven in het kader van opgavegericht werken

Online aan de slag met 65 deelnemers tijdens een Opgavendag

Resultaat

In twee dagen tijd maak je uitgebreid kennis met opgavegericht werken. We leggen de nadruk op de belangrijkste concepten en werkwijzen vanuit zowel de theorie als aan de hand van praktische instrumenten. Deelnemers krijgen inzicht in:

 • De kern van opgavegericht werken en de relatie met andere stromingen, zoals werken vanuit de bedoeling
 • Manieren van denken, werken en organiseren die opgavegericht werken ondersteunen, zoals het centraal stellen van de buitenwereld
 • Het definiëren en doorontwikkelen van opgaven aan de hand van de opgavereis
 • Het samenstellen van opgaventeams en het matchen van teams met opgaven
 • Het organiseren van de randvoorwaarden die opgavegericht werken tot een duurzame beweging maken

Deelnemers van de training Opgavegericht Werken op het kantoor van Scrum Company

Leren werken met Opgavestories tijdens de training Opgavegericht Werken

Certificering

Na afronding van de training ontvang je een Scrum Company Certificaat. Dit is een bewijs van deelname, waarmee je aantoont dat je kennis hebt van de werking en kern van Opgavegericht Werken en je bekwaamheid hebt verworven in het toepassen hiervan. Daarnaast kun je je certificaat toevoegen aan je Linkedin-profiel.

 

 

 

 

 

Door wie?

Bram

Humor, challenger, strateeg

Als agile coach vind ik het belangrijk dat werk inspirerend is, zodat mensen met plezier naar het werk gaan. Werk geeft energie wanneer mensen zich verbonden voelen, de juiste dingen doen en de dingen juist doen. Dit is waarom ik geloof in Agile. Ik houd ervan om een nieuw licht te schijnen op bestaande ideeën. Op een uitnodigende, warme en verbindende manier daag ik mensen uit om ook anders te denken en te doen.

Kosten en annuleringsvoorwaarden

De kosten voor de training zijn EUR 1.395,– excl. BTW. Het gehele bedrag wordt door de deelnemer voldaan voor aanvang van de opleiding.

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 6 weken voor aanvang.
Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de training brengen we de volgende kosten in rekening:

 • 42 tot 15 dagen voor de training: 50% van het factuurbedrag
 • minder dan 14 dagen voorafgaand aan de training: 100% van het factuurbedrag