Scaled Agile

In een agile organisatie opereren de teams niet in eilandjes, maar voegen ze gezamenlijk de meeste waarde toe. Het slim inrichten van een agile organisatie kent niet één vaste aanpak. Wij geloven in het inzetten van de lichtste vorm van scaling die overzicht, structuur, afstemming biedt voor jouw organisatie.

Scaled Network Agile Portfolio Schaalmodel
Agile scaling

Agile scaling gaat over het gezamenlijk werken van meerdere agile teams aan een opdracht. Het kan daarbij gaan over twee teams maar ook over de hele organisatie. Verschillende scaling werkwijzen bieden allemaal handvatten voor afstemming, overleg en aansturing tussen en over die meerdere agile teams.

Wij hebben agile scaling toegepast op onder andere de volgende vraagstukken:

 • Hoe ontwikkelen wij met meerdere teams samen één product of dienst?
 • Ik geef leiding aan een programma waar 60 mensen aan werken, hoe richt ik dit het slimst in en hoe stuur ik dit aan?
 • Hoe kunnen we onze organisatie inrichten naar multidisciplinaire, klantgerichte teams die zelforganiserend werken?

Of je nu je organisatie met Scrum of Scrums, LeSS, het Spotify model, S.N.A.P., SAFe of meer Sociocratisch inricht, succesvolle scaling bestaat wat ons betreft altijd uit het toepassen van de lichtste vorm met de meeste impact.

Bij agile scaling opdrachten gaan wij uit van wat op dit moment nodig is in de organisatie. Je krijgt dus nooit een blauwdruk, aangezien elke organisatie anders is en ook andere stappen te zetten heeft.

In agile scaling opdrachten hanteren we de volgende principes:

 1. Agile scaling combineren wij altijd met het ontwikkelen van de Agile mind-set
 2. Wij gebruiken het lichtst mogelijke framework voor de behoefte
 3. Agile scaling voeren wij ook uit op een agile manier, wat inhoudt dat we gezamenlijk in kleine stappen werken en bijsturen

Hieronder staan enkele onderdelen van onze aanpak:

 • Introductie van een systeem voor overzicht, samenhang en prioritering over de verschillende teams heen. Voorbeelden zijn Agile Portfolio Management en S.N.A.P.
 • Coaching van teams op agility, waarde toevoegen en samenwerking
 • Inrichten en bijstellen van nieuwe en bestaande processen en systemen zodat de teams ook op een agile wijze kunnen samenwerken
 • Experimenteren met de juiste metrics, data en het delen van informatie, om teams zelforganiserend en in samenhang te laten opereren
 • Sparren met leiders en directie over aansturing van meerdere agile teams, opleiden in agile leiderschap
 • Oprichten van gildes voor continue (kennis)ontwikkeling in de verschillende rollen (o.a. scrum master, agile coach en product owner)
 • Meeting structuur inrichten en begeleiden voor optimale transparantie en minimale tijdsverspilling
 • Helderheid creëren over manier van beslissingen nemen, verantwoordelijkheden en rollen

 

Opgavegericht werken met het bow-tie model is een vorm van agile scaling binnen de overheid. Een wendbare, effectieve organisatie weet werk op een handige manier te verdelen over teams, waarbij er stabiele teams zijn die zich continue verbeteren. In het bow-tie model worden de verschillende opgaves (projecten en opdrachten) zo klein gemaakt dat ze door één stabiel team opgepakt kunnen worden. De teams maken een opdracht af en pakken weer een nieuwe opgave op, die op dat moment de hoogste prioriteit heeft.

Meer informatie over het bow-tie model, als scaling model voor opgavegericht werken, vind je hier: bow-tie scaling overheid.

Opgavegericht werken met de agile bow-tie

Wil je meer weten over Scaled Agile, een afspraak maken of heb je vragen, stuur dan een e-mail naar Minke of bel haar op 06-16040806.

Nog vragen over Scaled Agile?

Click Here
Back to top