Wat is Scrum

Scrum is een agile werkwijze die het mogelijk maakt om zo snel mogelijk waarde toe te voegen voor de klant. Waar bij een traditionele projectaanpak veel tijd zit in de voorbereiding en het schrijven van plannen, zorgt de Scrum aanpak ervoor dat projecten op een efficiënte wijze worden uitgevoerd.

Voor coaching en advisering bij het toepassen van Scrum en agile organiseren, kun je terecht bij ons moederbedrijf Organize Agile.

Scrum trainingen

Scrum Company geeft trainingen om van jou een echte agile specialist te maken.

Scrum met vier rollen

Scrumteam

Een scrumteam is een zelforganiserend multidisciplinair team. De leden voelen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat.

Product Owner

De Product Owner is een nauw betrokken opdrachtgever die de productverantwoordelijkheid draagt. Hij/zij bepaalt de prioriteiten, geeft richting en heeft mandaat om besluiten te nemen.

Scrum Master

De Scrum Master laat het team optimaal presteren. Hij/zij zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie en bewaakt het proces. Bekijk onze Scrum Master training.

4. Stakeholder

Dit zijn de betrokkenen bij het project, waarbij er een onderscheid is in gebruikers en beslissers. De stakeholders krijgen de behaalde resultaten te zien tijdens de sprint review en geven op dat moment hun feedback.

Lijsten

Scrum staat bekend om de flipovervellen beplakt met post-its. We gebruiken de verschillende flipovervellen om vier lijsten te creëren, waarmee  het werkproces voor iedereen transparant en overzichtelijk wordt. De lijsten zijn:

1. Product Backlog

Een geprioriteerde lijst met alle kenmerken en eisen van het eindproduct. Deze wordt bij de projectstart gemaakt en onderweg continu geactualiseerd.

2. Sprint Backlog

Een geselecteerde verzameling product backlog items voor de sprint. Deze maak je elke sprint opnieuw.

3. Definition of Done

Dit zijn de criteria om na afloop van de sprint te kunnen beoordelen of het resultaat voldoet aan de eisen.

4. Scrumbord

Het bekendste hulpmiddel van Scrum. Op een bord met de kolommen To do, Busy en Done. Onder To do hangt het team al haar taken van de huidige sprint en verplaatst deze post-its naar Busy en Done tijdens de Stand ups. Aan het eind van de sprint hangt alles op Done en zijn de sprintresultaten klaar, op naar de volgende sprint!

Ceremonies

Met een scrumteam knip je een project in delen en lever je in een kort tijdsbestek van 1-3 weken een onderdeel van een project op. Zo’n korte periode wordt een sprint genoemd. Een sprint bestaat uit vier ceremonies die altijd in dezelfde volgorde plaatsvinden:

1. Sprintplanning

Tijdens de sprintplanning bepaalt het team samen met de product owner het werk dat gedaan moet worden in de komende sprint.

2. Stand up

Het team bespreekt dagelijks in 15 minuten de voortgang van het project en eventuele knelpunten.

3. Review

De oplevering en demonstratie van de resultaten van de sprint. Dit is het moment voor de stakeholders/klanten/burgers om feedback te geven.

4. Retrospective

Het team evalueert zijn prestaties en maakt werkafspraken om het teamproces te verbeteren. De sprint is afgerond en de nieuwe sprint start met een nieuwe sprintplanning.