Wat is Scrum

Anders dan bij een traditionele projectaanpak, waarbij veel tijd zit in de voorbereiding en het schrijven van plannen, gaat Scrum over zo snel mogelijk waarde toevoegen voor de klant. De scrum aanpak werkt niet alleen voor software, maar is ook prima bruikbaar binnen andere sectoren. Voor coaching en advisering bij het toepassen van Scrum en agile organiseren, kun je terecht bij ons moederbedrijf Organize Agile.

Scrum met vier rollen

1. Scrumteam

Zelforganiserend multidisciplinair team. Leden voelen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat.

2. Product Owner

Nauw betrokken opdrachtgever die productverantwoordelijkheid draagt. Bepaalt prioriteiten, geeft richting en heeft mandaat om besluiten te nemen.

3. Scrum Master

Laat het team optimaal presteren. Zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie en bewaakt het proces

4. Stakeholder

Betrokkenen bij het project, onderscheid in gebruikers en beslissers. Heeft invloed tijdens de review.

Lijsten

Scrum is bekend om de flipovervellen beplakt met post-its. We gebruiken verschillende van deze flip-overs als lijsten. Dit zijn hulpmiddelen om het werkproces voor iedereen transparant en overzichtelijk te maken. De lijsten zijn:

1. Product Backlog

Een geprioriteerde lijst met alle kenmerken en eisen van het eindproduct. Deze wordt bij de projectstart gemaakt en onderweg continu geactualiseerd.

2. Sprint Backlog

Een geselecteerde verzameling product backlog items voor de sprint. Deze maak je elke sprint opnieuw.

3. Definition of Done

Dit zijn de criteria om na afloop van de sprint te kunnen beoordelen of het resultaat voldoet aan de eisen.

4. Scrumbord

Het bekendste hulpmiddel van Scrum. Op een bord met de kolommen To do, Busy en Done. Onder To do hangt het team al haar taken van de huidige sprint en verplaatst deze post-its naar Busy en Done tijdens de Stand ups. Aan het eind van de sprint hangt alles op Done en zijn de sprintresultaten klaar, op naar de volgende sprint!

Ceremonies

Het scrumproces kent een vast ritme. De ceremonies volgen altijd in dezelfde volgorde.

1. Sprintplanning

In een korte tijdsperiode (sprint) worden onderdelen van het project uitgewerkt. Het werk voor de komende sprint plant het team met de product owner in de sprintplanning.

2. Stand up

Het team bespreekt dagelijks in 15 minuten de voortgang van het project en eventuele knelpunten.

3. Review

De oplevering en demonstratie van de resultaten van de sprint. Dit is het moment voor de stakeholders/klanten/burgers om feedback te geven.

4. Retrospective

Het team evalueert zijn prestaties en maakt werkafspraken om het teamproces te verbeteren. De sprint is afgerond en de nieuwe sprint start met een nieuwe sprintplanning.