Wat is Agile?

We kunnen er niet meer om heen: Agile. Agile werken, agile veranderen, organisaties willen meer agility. Maar wat is Agile nou eigenlijk? Als je het woord laat vertalen door Google zie je maar liefst vier betekenissen: behendig, lenig, vlug en rap. Tegenwoordig wordt agile vaak gebruikt in de zin van wendbaar en flexibel. En daarmee is agile organiseren een manier van organiseren die draait om flexibiliteit. Flexibiliteit die nodig is omdat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. In ons filmpje leggen we uit wat agile werken in praktijk betekent.
Nieuw! Lees onze Pinkpaper ‘Agile Organiseren’

 

Agile organiseren pinkpaper

De Agile principes

Wanneer werk je nu agile in je organisatie? Wij zien wij vanuit onze brede ervaring met agile veranderen vier belangrijke kenmerken: flexibele strategie, multidisciplinaire teams, in korte cycli én visueel werken. De groei naar een wenbare organisatie noemen we een agile transformatie.

1
Flexibele strategie
Agile organisaties hebben een heldere purpose: ze weten waarom ze bestaan. Hoe je daar komt, is in deze snel veranderde wereld niet meer voor de lange termijn te voorspellen. Vandaar dat agile betekent dat je een flexibele strategie maakt. En die strategie stel je op met alle onderdelen van de organisatie én met een minimum aan ‘papieren plannen’.

2
Multidisciplinaire teams
Een agile organisatie bestaat niet uit afdelingen, maar uit teams. Die zijn multidisciplinair, kunnen snel en zelfstandig handelen, ze experimenteren. Ook willen de teams steeds beter worden. Om teams en groepen van teams te laten samenwerken, spreken agile organisaties een duidelijke werkwijze af.

3
Korte cycli
Met een vast ritme, krijgen agile organisaties resultaten voor elkaar. Deze ‘hartslag’ helpt teams om telkens op korte termijn, iets waardevols te bereiken voor de klant en om daarvan te leren. In de regel doet elk team dit in een cyclus van één tot drie weken. Interne opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders helpen om aan het begin van elke cyclus, richting te geven. En aan het eind van iedere cyclus geven zij ook feedback over de resultaten: snel bijsturen is dus de nieuwe werkwijze. Gedetailleerde lange termijn planningen? Daar doen agile organisaties niet meer aan!

4
Visueel werken
In één oogopslag wil je als team kunnen zien hoe de voortgang is in het project. Informatie over een klant die alleen bekend is bij een deel van het team? Een teamlid dat zijn taken niet af heeft en er mee weg probeert te komen? Alleen als je zo goed mogelijk alle informatie deelt en zichtbaar maakt kan het team het beste resultaat halen.

Agile werkwijzen

Om de agile principes toepasbaar te maken, zijn er een hele set aan werkwijzen beschikbaar. We noemen hier de belangrijkste agile werkwijzen van dit moment, per toepassingsgebied:

1
Kanban
De methode kanban is een agile werkwijze die zich goed leent voor (productie) werk, werk met een redelijke mate van voorspelbaarheid, of zeer korte deadlines.

2
Scrum
De aanpak maakt gebruik van vier rollen, vier lijsten en vier bijeenkomsten. Zie ook onze pagina ‘Wat is Scrum?’.

3
Agile Portfolio Management
Agile Portfolio Management stelt teams in staat om inzicht te krijgen en de verbinding te leggen tussen mensen, ambities en activiteiten, en samen te sturen op wat belangrijk is.

4
SAFe
SAFe staat voor Scaled Agile Framework. Het framework gaat uit van drie organisatieniveaus: portfolio, program en team. Het beschrijft voor ieder niveau rollen en processen.

5
SNAP
SNAP staat voor Scaled Network Agile Portfolio. Het is een scaling model dat specifiek is ontwikkeld voor gebruik buiten de IT sector. Het model gaat uit van een gezamenlijke purpose, maar laat maximaal ruimte voor teams om zelf invulling te geven aan hun werkzaamheden.

6
Spotify model
Grote organisaties als ING hebben deze manier van werken omarmd waarbij multidisciplinaire teams, squads genaamd, veel vrijheid hebben om binnen de kaders zelf te bepalen hoe zij de werkzaamheden uitvoeren.

Scrum

Agile Portfolio Management

Agile vakgebieden

Professionals in verschillende disciplines hebben de agile beweging zien groeien en zijn gaan onderzoeken wat dat voor hun vakgebied betekent. Daar zijn verschillende vernieuwingen van die vakgebieden uit voortgekomen, met hun eigen set aan principes en werkwijzen.

1
Agile HR
Wendbaar organiseren staat of valt bij de ‘menskant’ van de organisatie: de manier waarop mensen zich in een organisatie ontwikkelen en elkaar daarbij helpen. Professionals met HR-competenties spelen daarbij een essentiële rol.

2
Agile Marketing & Communicatie
Agile organiseren helpt marketing en communicatieprofessionals om minder bezig te hoeven zijn met plannen voor grote projecten of campagnes, en meer te doen met hun inzichten en data.

3
Agile Finance & Control
In de wereld van finance & control is flexibiliteit een steeds belangrijker thema: ‘dynamische’ control maakt een opmars en er wordt gezocht naar beter aanpasbare budgetten.

Agile HR

Meer weten over agile en of dit bij jouw organisatie past?

Lees er meer over in onze

pinkpaper ‘Agile Organiseren’

 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Neem gerust contact op

 

Back to top