Wat is Agile

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop, met oog voor het welzijn van de medewerkers en de gezonde bedrijfsresultaten van de organisatie zelf.

Voor coaching en advisering bij agile transformatie, kun je terecht bij ons moederbedrijf Organize Agile.

Agile trainingen

Scrum Company geeft trainingen om van jou een echte agile specialist te maken.

De agile principes

De groei naar een wendbare organisatie noemen we een agile transformatie. Wanneer ben je een wendbare, ofwel agile organisatie? Vanuit onze brede ervaring kunnen we vier belangrijke kenmerken van een agile organisatie benoemen: ze hebben een flexibele strategie, multidisciplinaire teams, ze werken in korte cycli én ze werken visueel.

1. Flexibele strategie

Agile organisaties hebben een heldere purpose: ze weten waarom ze bestaan. Hoe je daar komt is voor de lange termijn niet meer te voorspellen. Daarvoor verandert de wereld te snel. Vandaar dat agile betekent dat je een flexibele strategie maakt. Die strategie stel je op met alle onderdelen van de organisatie én met een minimum aan ‘papieren plannen’. Lees meer over een flexibele strategie >

2. Multidisciplinaire teams

Een agile organisatie bestaat niet uit afdelingen, maar uit teams. Deze teams zijn multidisciplinair, kunnen snel en zelfstandig handelen en ze experimenteren. Ook hebben de teams de drang om steeds beter te worden. Om teams en groepen van teams te laten samenwerken, spreken agile organisaties een duidelijke werkwijze af. Belangrijk is dat leiders in wendbare organisaties gedrag ontwikkelen om deze teams effectief te ondersteunen: ze werken volgens de principes van agile leiderschap.

3. Korte cycli

Met een vast ritme, krijgen agile organisaties resultaten voor elkaar. Deze ‘hartslag’ helpt teams om telkens op korte termijn, iets waardevols te bereiken voor de klant en om daarvan te leren. In de regel doet elk team dit in een cyclus van één tot drie weken. Interne opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders helpen om aan het begin van elke cyclus richting te geven. En aan het eind van iedere cyclus geven zij ook feedback over de resultaten: snel bijsturen is dus de nieuwe werkwijze. Gedetailleerde lange termijn planningen? Daar doen agile organisaties niet meer aan!

4. Visueel werken

In één oogopslag wil je als team kunnen zien hoe de voortgang is in het project. Informatie over een klant die alleen bekend is bij een deel van het team? Een teamlid dat zijn taken niet af heeft en er mee weg probeert te komen? Alleen als je zo goed mogelijk alle informatie deelt en zichtbaar maakt kan het team het beste resultaat halen.

Agile werkwijzen

Om de agile principes toepasbaar te maken, zijn er een hele set aan werkwijzen beschikbaar. We noemen hier de belangrijkste agile werkwijzen van dit moment, per toepassingsgebied:

1 Kanban

De methode kanban is een agile werkwijze die zich goed leent voor (productie) werk, werk met een redelijke mate van voorspelbaarheid, of zeer korte deadlines.

2. Scrum

De aanpak maakt gebruik van vier rollen, vier lijsten en vier bijeenkomsten. Zie ook onze pagina ‘Wat is Scrum?’.

3. Agile Portfolio Management

Agile Portfolio Management stelt teams in staat om inzicht te krijgen en de verbinding te leggen tussen mensen, ambities en activiteiten, en samen te sturen op wat belangrijk is

4. SAFe

SAFe staat voor Scaled Agile Framework. Het framework gaat uit van drie organisatieniveaus: portfolio, program en team. Het beschrijft voor ieder niveau rollen en processen.

5. SNAP

SNAP staat voor Scaled Network Agile Portfolio. Het is een scaling model dat specifiek is ontwikkeld voor gebruik buiten de IT sector. Het model gaat uit van een gezamenlijke purpose, maar laat maximaal ruimte voor teams om zelf invulling te geven aan hun werkzaamheden.

6. Spotify model

Grote organisaties als ING hebben deze manier van werken omarmd waarbij multidisciplinaire teams, squads genaamd, veel vrijheid hebben om binnen de kaders zelf te bepalen hoe zij de werkzaamheden uitvoeren.

Agile vakgebieden

1. HR

Wendbaar organiseren staat of valt bij de ‘menskant’ van de organisatie: de manier waarop mensen zich in een organisatie ontwikkelen en elkaar daarbij helpen. Professionals met HR-competenties spelen daarbij een essentiële rol.
Bekijk onze Agile HR training >

2. Marketing & Communicatie

Agile organiseren helpt marketing en communicatieprofessionals om minder bezig te hoeven zijn met plannen voor grote projecten of campagnes, en meer te doen met hun inzichten en data.

3. Finance & Control

In de wereld van finance & control is flexibiliteit een steeds belangrijker thema: ‘dynamische’ control maakt een opmars en er wordt gezocht naar beter aanpasbare budgetten.

Download gratis onze pinkpaper

Agile organiseren

Ook starten met agile organiseren? Download dan gratis onze pinkpaper!

 Lees wat agile is en hoe je dit kan toepassen

Een stappenplan om te starten met agile organiseren

Download hier