We kunnen er niet meer om heen: agile. Agile werken, agile veranderen, organisaties willen meer agility. Maar wat ís agile? Als je het woord laat vertalen door Google translate zie je maar liefst vier betekenissen: behendig, lenig, vlug en rap. Tegenwoordig wordt agile vaak gebruikt in de zin van wendbaar en flexibel. En daarmee is agile organiseren een manier van organiseren die draait om flexibiliteit. Flexibiliteit die nodig is omdat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. In ons filmpje leggen we uit wat agile werken in praktijk betekent.

De vier onderdelen van agile organiseren
Wanneer werk je nu agile in je organisatie? Wij zien wij vanuit onze brede ervaring met agile veranderen vier belangrijke kenmerken: flexibele strategie, multidisciplinaire teams, in korte cycli én visueel werken.

1
Flexibele strategie
Agile organisaties hebben een heldere purpose: ze weten waarom ze bestaan. Hoe je daar komt, is in deze snel veranderde wereld niet meer voor de lange termijn te voorspellen. Vandaar dat agile betekent dat je een flexibele strategie maakt. En die strategie stel je op met alle onderdelen van de organisatie én met een minimum aan ‘papieren plannen’.

2
Multidisciplinaire teams
Een agile organisatie bestaat niet uit afdelingen, maar uit teams. Die zijn multidisciplinair, kunnen snel en zelfstandig handelen, ze experimenteren. Ook willen de teams steeds beter worden. Om teams en groepen van teams te laten samenwerken, spreken agile organisaties een duidelijke werkwijze af.

3
Korte cycli
Met een vast ritme, krijgen agile organisaties resultaten voor elkaar. Deze ‘hartslag’ helpt teams om telkens op korte termijn, iets waardevols te bereiken voor de klant en om daarvan te leren. In de regel doet elk team dit in een cyclus van één tot drie weken. Interne opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders helpen om aan het begin van elke cyclus, richting te geven. En aan het eind van iedere cyclus geven zij ook feedback over de resultaten: snel bijsturen is dus de nieuwe werkwijze. Gedetailleerde lange termijn planningen? Daar doen agile organisaties niet meer aan!

4
Visueel werken
In één oogopslag wil je als team kunnen zien hoe de voortgang is in het project. Informatie over een klant die alleen bekend is bij een deel van het team? Een teamlid dat zijn taken niet af heeft en er mee weg probeert te komen? Alleen als je zo goed mogelijk alle informatie deelt en zichtbaar maakt kan het team het beste resultaat halen.

wat is agile

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Neem gerust contact op
Back to top