Overzicht

Opgavegericht Werken

Het centraal stellen van maatschappelijke opgaven binnen de overheid, vraagt om een nieuw perspectief op manieren van organiseren, samenwerken en maatschappelijke waarde creëren. Het loslaten van beleidskokers om onbevangen aan opgaven te werken, behelst een belangrijke verandering in denken.

Locatie
Creative Valley, Utrecht
Prijs
€ 795,-
Eerstvolgende startdatum
10 maart 2020
Training duur
1 dag

Leer binnen 1 dag de kern van opgavegericht werken.

Wat is Opgavegericht Werken?

Opgavegericht werken, definiëren we als “het centraal stellen van actuele en toekomstige maatschappelijke opgaven (ervaren problemen waar de overheid een rol in kan spelen) bij het richten en inrichten van publieke organisaties. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de complexiteit en veranderlijkheid van opgaven en de eisen die dit stelt aan manieren van werken en organiseren.” Dit betekent dat het effectief kunnen beantwoorden van opgaven, de belangrijkste vaardigheid wordt van de organisatie. Daar ligt een kans voor Raad, College, management team en medewerkers, in samenwerking met maatschappelijke partners en bewoners, ondernemers en bezoekers, om die opgaven continu te blijven duiden en gezamenlijk aan te pakken. Voor het realiseren van opgaven, hebben we het strikmodel (ookwel: bow-tie model) ontwikkeld. Deze gaat uit van stabiele, multidisciplinaire teams die zelfstandig aan opgaven werken tot ze het gewenste effect hebben bereikt.

Lees ook de blog over opgavegericht werken.

Resultaat

Het betreft een introductie in opgavegericht werken. Dat betekent dat de nadruk ligt op kennismaking met de belangrijkste concepten en werkwijzen. Deelnemers krijgen inzicht in:

 • De kern van opgavegericht werken en de relatie met andere stromingen, zoals werken vanuit de bedoeling
 • Manieren van denken, werken en organiseren die opgavegericht werken ondersteunen
 • Het definiëren en doorontwikkelen van opgaven
 • Het samenstellen van opgaventeams en het matchen van teams met opgaven

Voor wie?

Opgavegericht werken gaat iedereen binnen de overheid aan. De introductietraining is het meest waardevol voor diegenen die invloed kunnen uitoefenen op manieren van werken en organiseren. Daaronder valt de ambtelijke top, organisatieontwikkelaars -en adviseurs, strategen en programmamanagers.

Het programma

Tijdens de training doorlopen we grofweg de volgende programma onderdelen:

 • Theorie en concepten achter opgavegericht werken
 • Oefenen met het formuleren en opknippen van opgaven
 • Het inrichten van een opgaveportfolio
 • Oefenen met het samenstellen en ontwikkelen van teams
 • Matching tussen teams en opgaven
 • Werkwijzen voor opgaveteams
 • Randvoorwaarden in de organisatie voor succesvolle toepassing

We maken tijdens de training gebruik van voorbeelden van organisaties die aan de slag zijn met opgavegericht werken.

Certificering

Na afronding van de training ontvang je een Scrum Company Certificaat. Dit is een bewijs van deelname, waarmee je aantoont dat je kennis hebt van de werking en kern van Opgavegericht Werken en je bekwaamheid hebt verworven in het toepassen hiervan. Daarnaast kun je je certificaat toevoegen aan je Linkedin-profiel.

Inschrijven

Vul onderstaand formulier in. Na het invullen nemen wij contact met je op om de inschrijving definitief te maken en sturen wij jou alle informatie die je nodig hebt voor de training Opgavegericht Werken.
Inschrijven Optie nemen