5 tips om de beste scrum master te worden én blijven

Als scrum master zorg je ervoor dat het proces van het scrummen goed verloopt. Je bent de facilitator van het team en helpt de teamleden te leren, presteren en successen te vieren. Een belangrijke eigenschap is dat je een helikopterview hebt: jij houdt en geeft overzicht. Bovendien durf jij het proces te onderbreken waar dat nodig is. Je begeleidt de ceremonies en creëert een veilige, open sfeer. In al je enthousiasme en met jouw energie als scrum master kun je tijdens het scrummen een aantal valkuilen tegenkomen. Wij geven je vijf tips om hier overheen te springen!
Date
11 december 2019
Author
Jens Bosman
Categorieën
  • Scrum master

1. Houd afstand van de inhoud

Natuurlijk vind je het werk van je collega’s waanzinnig interessant, maar als scrum master moet je hier afstand van houden. Wie de inhoud van een project te leuk vindt, gaat zich ongemerkt bemoeien met die inhoud. Je gaat meedenken, suggesties doen en focussen op het project in plaats van op het proces. En laat dat nu niet jouw plaats zijn als scrum master! Het is juist belangrijk dat jij objectief blijft. Vind je dit lastig? Spreek je inhoudelijke ideeën over het project dan eens door met een collega buiten het scrumproces. Het is ook goed voordat je een project als scrum master aanneemt, je goed af te vragen of het onderwerp ver genoeg van je afstaat. Dat kun je zelf vaak prima inschatten. Neem je vervolgens iedere scrumsessie voor om uit de inhoud te blijven. Nog steeds lastig? Neem het afstand houden dan mee als ontwikkelpunt en vraag een collega-scrum master mee naar een bijeenkomst om jou nadien van feedback te voorzien. Leren mag!

2. Ga niet op de stoel van de product owner zitten

Essentieel in het scrumproces is dat iedereen duidelijke rollen heeft. Het is als scrum master best verleidelijk om te gaan regelen dat teamleden dedicated tijd voor het project krijgen. Of te vertellen wat volgens jou de belangrijkste werkzaamheden zijn in de volgende sprint. Niet jouw verantwoordelijkheden als scrum master! Op onze website vind je een duidelijke beschrijvingen van de verschillende rollen. Het is ook goed om de rolverdeling nog eens door te spreken met de product owner. Bang om toch in deze valkuil te stappen? Vraag dan eens een scrum coach om met je mee te kijken en je feedback te geven. En niet onbelangrijk: wellicht ben je ook een goede product owner en wil je dat in een volgend project eens zijn!

3. Voel je niet (te) verantwoordelijk voor het resultaat

Een gevaar dat voor iedere scrum master op de loer ligt, is dat je je te verantwoordelijk voelt voor het resultaat. Het gevolg is dat je – vaak onbewust – gaat sturen op welke backlog items in de volgende sprint moeten of hoe de definition of done er uit moet zien. Natuurlijk kun je het scrumteam wel helpen om het gewenste resultaat zo goed mogelijk te bereiken, maar het is niet jouw verantwoordelijkheid als scrum master. Je kunt bijvoorbeeld een andere retrospective organiseren waarvan het team meer gaat leren. Of stimuleer het team niet met plannen en overzichten te komen, maar met tussenproducten en minimal viable products. Je kunt ook de product owner helpen met bepalen welke stakeholders hij of zij het beste uitnodigt om de beste feedback te krijgen.

4. Wees niet altijd de nice guy (of girl)

Vrijwel iedereen wordt graag aardig gevonden, ook scrum masters. Maar zeker in een scrumproces is dat niet altijd handig. Je moet als scrum master durven doorpakken en het team durven onderbreken om bij te sturen op het proces. Niet aardig? Wel duidelijk! Een goede scrum master breekt inhoudelijke discussies in de stand-up af en spreekt de product owner aan als hij geen of niet de juiste stakeholders uitnodigt. Een scrumteam heeft een scrum master nodig die streng en duidelijk is. Scrumteamleden floreren als de ceremonies effectief zijn. Ze willen graag snel en gericht aan de slag kunnen in de sprints. Ook bij deze valkuil helpen coaching on the job en feedback weer uitstekend. Het kan ook interessant zijn het onderwerp ‘scrum master’ in te brengen in de retrospective.

5. Ga niet ‘even scrummen’

Scrummen is niet iets wat je er ‘even bij doet’. De rol van scrum master moet je niet onderschatten en dat geldt ook voor de leidinggevende. Je hebt gave projecten waar je als scrum master bij betrokken bent en daarnaast heb je je andere lopende projecten en werk. Hoe leid je dat in goede banen? Spreek goed af met je leidinggevende hoeveel tijd je mag vrijmaken voor het scrummen. Zorg goed voor jezelf en neem meer tijd dan je initieel inschat. Maak – voor je omgeving én voor jezelf – inzichtelijk wat Scrum oplevert. Zo krijg je een vliegwiel op gang, waardoor je steeds meer tijd krijgt voor Scrum. Cruciaal is bovendien een goede intake met je product owner. Spreek goed door wat het project inhoudt en wat de doorlooptijd en het sprintritme is. Op basis daarvan kun jij inschatten hoeveel tijd je nodig hebt voor het scrumproject.

Heel belangrijk voor iedereen die scrumt: leer, experimenteer, en maak fouten! Zo blijf je plezier houden in je rol.

Wil je aan de slag om (een nog betere) scrum master te worden? Kijk eens hier voor onze opleidingen of neem contact met ons op voor coaching-on-the-job.

Jens Bosman

Agile Coach