De 5 voordelen van Scrum

De afgelopen tijd heb ik verschillende Scrum trainingen gegeven, meestal in-company en aan non-IT medewerkers. Wanneer ik de basis van het Scrum raamwerk uitleg, vraagt men vaak naar de voordelen van het gebruik van Scrum in de praktijk. Het is altijd handig om hiervoor voorbeelden klaar te hebben, dit blog bevat vijf voorbeelden van de voordelen.
Date
7 augustus 2019
Author
Saskia Vermeer-Ooms
Categorieën
  • Scrum

De 5 voordelen van Scrum

1. Creëer focus tijdens de Sprint Planning

Wanneer ik met een nieuw team begin te werken, vraag ik hen meestal om alle activiteiten waar ze momenteel mee bezig zijn op post-its te schrijven. Zodra alle post-its op de muur hangen, concluderen we dat ze met veel dingen tegelijk bezig zijn. Men heeft de neiging te beloven om meerdere dingen op hetzelfde moment op te leveren. Als gevolg hiervan, beginnen ze aan vijf dingen tegelijk te werken. Uiteindelijk zijn er vijf dingen half af, in plaats van dat er minstens één item volledig af is. Met andere woorden, er is geen focus aanwezig.

Scrum gebruikt zogeheten time-box periodes. Bijvoorbeeld een Sprint, dat een periode van 2 weken kan beslaan. Aan het begin van de Sprint, tijdens de Sprint planning, moet het team beslissen wat ze binnen dit tijdsbestek willen bereiken, dit staat ook bekend als het Sprintdoel. Alle items op de Product backlog zijn belangrijk, maar als Scrum team kiezen we de items die aan het einde van de Sprint bijdragen aan het behalen van het Sprintdoel. De Sprint backlog maakt transparant waar we aan werken en laat zien dat we ons richten op het huidige Sprintdoel. Aan het einde van de Sprint hebben we een “Done” increment, dat voldoet aan de Definition of Done van het Scrum team. Dit betekent dat er geen losse eindjes meer zijn om aan elkaar vast te knopen en dat we onze focus kunnen verplaatsen naar een nieuw doel waar in de komende Sprint aan werken.

2. Heb de moed om aan moeilijke problemen te werken tijdens de Sprint

Tijdens de Sprint werken we aan de items van de Sprint backlog. Dit is meestal het moment wanneer het moeilijk begint te worden. We hebben nog niet alle antwoorden op onvoorziene problemen en er is geen uitgeschreven stappenplan om te volgen. We zoeken dit allemaal uit terwijl we bezig zijn. Van alle teamleden wordt daarom een grote dosis moed verwacht. Moed om risico’s te durven nemen die nodig zijn om moeilijke problemen op te lossen, maar ook moed om vragen te stellen of toe te geven dat je hulp van anderen nodig hebt. Een Scrum team is zelf organiserend, wat betekent dat er geen manager is die van buitenaf vertelt hoe jij je werk moet doen. Het team zoekt dit zelf uit en organiseert het op de manier die naar hun inzicht het beste werkt. Ja, dit kan leiden tot beslissingen die uiteindelijk verkeerd uitpakken. Maar dit leerproces zal hen helpen het de volgende keer beter te doen.

3. Betrokkenheid wordt zichtbaar tijdens de Daily Scrum

Doe je mee of niet? Wanneer je met andere teamleden werkt, is het altijd goed om te weten of ze even toegewijd zijn aan de gezamenlijke taak. In het ideale geval bestaat een Scrum team uit teamleden die fulltime beschikbaar zijn om het werk samen te voltooien en zijn ze er met hun volledige aandacht. Je moet het gevoel hebben van ‘we gaan er allemaal voor’. Wanneer je er alleen bent om opmerkingen en suggesties te geven, maar niet bereid bent om het daadwerkelijke werk te doen, word je niet gezien als een toegewijd teamlid. Dit manifesteert zich meestal tijdens de Daily Scrum, wanneer we bij elkaar toetsen of we nog op de goede weg zijn om het Sprintdoel te verwezenlijken. Betrokkenheid wordt zichtbaar door elkaar persoonlijk te vragen wat vandaag jouw bijdrage wordt aan het Sprintdoel.

4. Openheid over uitdagingen en onzekerheden bij de Sprint Review

Aan het einde van de Sprint hebben we de Sprint Review. Hier delen teamleden de incrementen die tijdens de Sprint zijn voltooid en kunnen stakeholders en/of eindgebruikers hun feedback geven. De zichtbaarheid van het product en de transparantie in voortgang van de werkzaamheden zorgen ervoor dat risico’s vroegtijdig kunnen worden aangepakt. De Openheid over uitdagingen en onzekerheden tijdens de Sprint vergroot het vertrouwen bij alle betrokkenen. Wat je ziet is wat je krijgt, er zijn geen verborgen agenda’s en je hoeft dingen niet te verbergen. Ook al is het niet altijd mogelijk, moedig ik teams vaak aan om al direct feedback van stakeholders te vragen zodra het werk af is. De feedbackloop vindt daardoor gedurende de Sprint plaats zodat er tijdens de Sprint Review geen verrassingen meer zijn.

5. De effectiviteit van de Sprint Retrospective is gebaseerd op Respect

Als laatste hebben we aan het einde van de Sprint de Sprint Retrospective. Dit is het event waarbij het team zichzelf inspecteert en oplossingen vindt om de manier van werken te verbeteren. Bij de start van deze sessie begin ik met het vermelden van de ‘Retrospective Prime directive’ van Norm Kerth:

Ongeacht wat we ontdekken, begrijpen we en vertrouwen we erop dat iedereen het uiterste heeft gedaan, gegeven de kennis van het moment, zijn of haar vaardigheden en capaciteiten, de beschikbare middelen en de situatie zoals die was.

Met andere woorden, als teamleden respecteren we elkaar. We beschuldigen niemand en iedereen verdient het om gehoord te worden, ongeacht achtergrond of expertise.
Teams kunnen alleen floreren wanneer individuele teamleden floreren. Individuen moeten gerespecteerd kunnen voelen om wie ze zijn, zodat ze hun effectiviteit binnen het team vergroten.

De Scrum waarden

Is het opgevallen dat de vijf voordelen zoals hierboven beschreven zowel mooi in de vijf Scrum events passen, alsook in de vijf Scrum waarden? In een poging om deze Scrum waarden tastbaarder te maken binnen de Scrum events, heb ik elke Scrum waarde aan een event gekoppeld. Als volgt:

  • Sprint Planning Focus: iedereen concentreert zich op het werk van de Sprint en de doelen van het Scrum Team
  • Sprint Moed: Scrum teamleden hebben de moed om het juiste te doen en moeilijke problemen aan te pakken
  • Daily Scrum Betrokkenheid: Mensen zetten zich volledig in om de doelen van het Scrum team te bereiken
  • Sprint Review Openheid: het Scrum team en zijn stakeholders zijn open over al het werk en de uitdagingen bij het uitvoeren van het werk
  • Sprint Retrospective Respect: Scrum teamleden respecteren elkaar als capabele, onafhankelijke mensen

 

Hoewel ze in 2016 al aan de Scrum guide zijn toegevoegd, hebben mensen de neiging om deze Scrum waarden over te slaan. Dat is jammer, want als je inzicht hebt in wat deze waarden in de praktijk betekenen, maakt dat het makkelijker om de rest van het raamwerk toe te passen. Om Scrum te laten werken binnen je team, gaat het dus niet alleen over het begrijpen van de definitie van Scrum, zoals de vijf events. Het beste begin je met het begrijpen van deze Scrum waarden, wat ze voor jou betekenen en hoe je ze toepast om een ​​effectief teamlid en team te worden.

Zelf aan de slag?

Volg de training Agile Scrum

Saskia Vermeer-Ooms