De drie rollen van een Agile Coach

Agile Coach is een rol die steeds meer gevraagd wordt. Maar wat doet een Agile Coach nou eigenlijk? En wat maakt je tot een goede Agile Coach?
Date
6 november 2017
Author
Minke Buizer
Categorieën
  • Agile coaching

Een goede Agile Coach gaat veel verder dan alleen IT teams, maar draagt bij aan de agility van de gehele organisatie. Met als doel een wendbare organisatie worden die snel kan inspelen op de klantwensen, door de innovatiekracht en kwaliteiten van haar medewerkers te benutten. Een goede Agile Coach is zowel technisch mentor, verandercoach als agile aanjager. Dit maakt voor mij de rol van Agile Coach zo leuk. Je bent de ene dag teams aan het helpen met praktische tools en coaching, waardoor ze beter gaan presteren en de volgende dag begeleid je de portfolio wall meeting met alle product owners samen.

Technisch mentor

Of je nu een organisatie coacht die net begint met agile werken of er al enkele jaren mee bezig is, het doorleven van de agile filosofie en het agile manifest is een vereiste voor iedere Agile Coach. Dit vraagt dus ook kennis van agile methodes zoals Scrum, kanban, Lean startup, scaling agile en extreme manufacturing. Om deze methodes goed te kunnen inzetten heb je ook agile tools nodig als onder andere; poker en RICE voor prioriteren, burn down chart en WIP-limiet om de voortgang te meten en userstory- en empathy mapping voor de klant(waarde).
Hierin heeft een Agile Coach meer kennis en ervaring in agile methodieken en tools dan een scrum master die vaak alleen Scrum beheerst. Aan jou de taak om teams en organisaties te adviseren in de toepassing van deze agile methodieken. Jij ziet welke Agile methode het beste gaat helpen om maximale resultaten neer te zetten. Daarvoor maak je gebruik van de juiste agile tools. De technische mentor rol gaat verder dan alleen adviseren, je begeleidt teams en individuen ook daadwerkelijk in het agile werken.

Verandercoach

Met alleen het invoeren van agile methodes werk je nog niet als een agile team. Multidisciplinair samenwerken, elkaar feedback geven, transparant werken, vroegtijdig werk aan je klanten laten zien en fouten maken; het zijn onderdelen die teams vaak niet van de één op de andere dag kunnen. Hiervoor ben jij als verandercoach nodig. Het gaat om onder andere het signaleren wat het team en de individuen nodig hebben, omgaan met weerstand en inspelen op groepsdynamiek. Jij bent degene die door coaching iedereen helpt zijn/haar rol zo goed mogelijk uit te voeren, van scrum master tot manager. Hiervoor gebruik je diverse coachings- en communicatietechnieken.

Agile aanjager

Organisaties en teams hebben aanjagers nodig om agile te gaan werken. Dit betekent dat je mensen moet kunnen enthousiasmeren. Door gesprekken en agility scans breng je het agile niveau in kaart en zet je gezamenlijk stappen. Dit betekend dat je ziet waar de ontwikkelkansen voor een organisatie in agility liggen en je hen helpt hier stappen in te zetten. Je houdt teams scherp op hun ontwikkeling in agile volwassenheid door het delen van agile learnings, maar ook door falen te accepteren en successen te stimuleren. Daarnaast ben je als Agile Coach verantwoordelijk voor een goede samenwerking en coördinatie tussen de teams voor maximale agility. Dit kan door middel van een Portfolio wall of Agile Portfolio Management.

Kortom een goede Agile Coach luistert, adviseert, inspireert, jaagt aan en reflecteert. Wil jij ook aan de slag als Agile coach? Volg dan onze Agile Coach opleiding! Hierin leer je in zes blokken van twee dagen de rol van technisch mentor, verandercoach en Agile aanjager je eigen te maken.

Zeer veel diepgang. Zowel op de harde als zachte kant van het agile coach zijn. De duur van de opleiding maakt dat je gelijk aan de slag gaat binnen jouw organisatie ,wat goed past bij mijn leerstijl.

Minke Buizer

Agile coach
Ik adviseer en begeleid organisaties in de transitie naar duurzame en regeneratieve organisaties. Hierbij focus ik mij op de gedragsverandering en verandering organisatiestructuur die hiervoor nodig is. Dit vraagt specifiek van toezichthouders en ondernemingsraden om een andere taakinvulling.