6 tips voor effectieve communicatie in een agile organisatie- FrankWatching.com

Scrum Company geeft zes tips, waarin een veilige omgeving, voorbeeldgedrag, ruimte om te leren, visueel werken, expliciete communicatie en het verbannen van mailcontact tussen teamleden aan bod komen.
Date
11 september 2016
Author
Minke Buizer
Categorieën
  • Agile

Agile werken is de fase van experiment wel voorbij. Steeds meer organisaties werken agile of willen zo werken, om wendbaar te kunnen zijn. Snel inspelen op de veranderende markt, technologische en sociale ontwikkelingen bijbenen, klanten behouden en bij voorkeur verrassen. Een agile organisatie bestaat uit multidisciplinaire teams die snel en zelfstandig handelen binnen duidelijke kaders, die experimenteren, die veelvuldig feedback van klanten en stakeholders ophalen en die steeds blijven leren. Hoe zorg je er nu voor dat je als agile organisatie (in spé) de klanten en de medewerkers centraal zet én de communicatie in jouw organisatie goed organiseert?

Hieronder volgt de samenvatting. Benieuwd naar de uitgebreide versie van deze blog? Lees hier de hele blog: Agile communicatie en vertrouwen Scrum Company blog.

Tip 1 – Veiligheid eerst!
Binnen een team willen we ons veilig voelen, pas dan kunnen we samenwerken en samen blijven leren.
Tip 2 – Voorbeeldgedrag is key
Het management van de agile organisatie fungeert als rolmodel. Delegeren, vertrouwen geven, fouten accepteren en zelf onzekerheden durven uitspreken horen daarbij.
Tip 3 – Blijven leren in een vast ritme
Agile organisaties vinden continu leren zeer belangrijk. Bij niet-agile bedrijven wordt daar vaak geen tijd voor vrijgemaakt. Agile organisaties plannen juist reflectiemomenten in, op vaste momenten.
Tip 4 – Visueel werken
Een ander aspect van agile werken is het visualiseren van de werkzaamheden. Zo ziet iedereen in één oogopslag wat de voortgang is van een project en welke rol welk teamlid hierin speelt. Visueel werken maakt open communicatie over het project mogelijk!
Tip 5 – E-mail in de ban
Teamleden communiceren niet tot nauwelijks via e-mail. Communiceren gebeurt face-to-face, onder andere tijdens bijeenkomsten van een kwartier (stand-ups). Iedereen deelt wat hij of zij doet en nog gaat doen. Maar ook waar je tegenaan loopt, zodat het team samen een oplossing kan bedenken.
Tip 6 – Van impliciet naar expliciet
Impliciete verwachtingen en onze menselijke neiging tot het maken van aannames kunnen voor misverstanden en miscommunicatie zorgen. Het is bij agile werken daarom belangrijk dat alles hardop wordt uitgesproken: het impliciete wordt expliciet gemaakt.

De volledige blog staat op www.FrankWatching.com: volledig artikel www.FrankWatching.com.

Minke Buizer

Agile coach
Ik adviseer en begeleid organisaties in de transitie naar duurzame en regeneratieve organisaties. Hierbij focus ik mij op de gedragsverandering en verandering organisatiestructuur die hiervoor nodig is. Dit vraagt specifiek van toezichthouders en ondernemingsraden om een andere taakinvulling.