HR naar Agile HR: Scrum Company begeleidt en schrijft

Nu agile werken in steeds meer organisaties wordt omarmd als dé manier om snel klantwaarde te leveren, wil HR ook graag meeveranderen en zo meer waarde kunnen leveren. Scrum Company begeleidt HR afdelingen binnen diverse organisaties bij de transformatie naar agile werken. Daarnaast werken we mee aan het verspreiden van kennis en inzichten over Agile HR via het Agile HR Manifest en het boek ‘Agile HR’.
Date
15 augustus 2017
Author
Minke Buizer
Categorieën
  • Agile hr

HR Manifest

Het Agile Manifest brengt principes voor agile werken in kaart. Er was nog geen vertaling gemaakt naar HR. Een internationale werkgroep van HR-experts heeft daarom pas geleden het Manifesto for Agile HR Development opgesteld.

Willemijn Boskma van Scrum Company is een van de auteurs. Zij vertelt waarom dit manifest zo belangrijk is: “Als agile coaches signaleerden we dat HR op zoek is naar haar rol in veranderende organisaties. De verschuiving naar wendbaar werken is al een tijd ingezet, maar wat dat voor HR betekent is voor velen nog onduidelijk. Om daar een antwoord op te geven voelden we de noodzaak om uitleg en duiding te geven aan wat de impact op het menselijk kapitaal is in wendbare organisaties. Dat heeft tot het Manifesto voor HR Development geleid. Hiermee laten we zien dat er betere manieren zijn om een werkcultuur te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen.”

Manifesto for Agile HR Development

Wij verkiezen:

Samenwerkende netwerken boven hiërarchische structuren
Een organogram in de vorm van een hark betekent hiërarchie. In agile organisaties is de structuur fluïde in die zin dat die zich razendsnel moet kunnen aanpassen als de omstandigheden daarom vragen. Een netwerk van professionals en talenten van binnen en buiten de organisatie is een betere vorm om het werk te organiseren.

Transparantie boven geheimhouding
Hoe meer informatie gedeeld wordt en beschikbaar is, hoe beter individuen zich kunnen informeren en daarnaar kunnen handelen.

Aanpassingsvermogen boven normatieve regels
Hoe meer ruimte je laat aan individuen en teams om te doen wat nodig is en zo maatwerk te kunnen leveren dat echt van waarde is voor de (interne) klant, hoe beter. Regels worden vaak opgesteld om incidenten en excessen te managen. Dat lijkt een goede oplossing, maar niet als je daarmee de autonomie van welwillende medewerkers in de kiem smoort.

Inspireren en betrekken boven beheren en behouden
Niets levert zoveel productiviteit op als bevlogen medewerkers. De tijd van een dienstverband van decennia is voorbij. Door in te zetten op de groei en ontwikkeling van medewerkers in plaats van retentie is je potentie als organisatie veel groter.

Intrinsieke motivatie boven extrinsieke beloning
Daniel Pink schreef in zijn boek Drive: je moet mensen een goed salaris bieden maar vooral aandacht hebben voor hun intrinsieke motivatie door voorzien in de behoefte aan autonomie, mastery en purpose.

Ambitie boven verplichtingen
Bij agile organisaties gaat het uiteindelijk om doen wat nodig is om de klantbehoefte te voldoen. Doen wat nodig is om dit te bereiken is in dat opzicht belangrijker dan het blijven vasthouden aan de kaders van functieprofielen. Hoewel wij waardering hebben voor alles dat aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Het boek ‘Agile HR’

Het manifest is een eerste stap naar een wendbaar HR. In het najaar van 2017 volgt het boek Agile HR waarin we inzicht geven in agile transformaties, de veranderende rol van HR en het nieuwe HR-instrumentarium.

In het boek geven we onder andere uitleg over de rol van HR bij zelforganiserende teams. HR begeleidt de organisatie om het gesprek over agile organiseren aan te gaan. Wat vragen klanten van ons? Hoe willen wij kunnen acteren op hun vragen? HR gaat met diverse leiders en medewerkers uit de organisatie, en met eventuele externe experts en begeleiders, om tafel. Welke rollen moeten in welk zelforganiserend team, om het werk voor deze klanten gedaan te krijgen? Welke taken die oorspronkelijk bij HR lagen, gaan teams zelf oppakken?
Zo maakt de organisatie een ruwe schets van een of meerdere zelforganiserende teams. Onze tip is: blijf niet te lang in de praat-fase: ga beginnen, bijvoorbeeld met een of een paar teams.
We zien dat het voor HR een spannende maar over het algemeen inspirerende uitdaging is om bij zelforganisatie deze rol te vervullen.

 Voorbeeld uit de praktijk

Zelforganiserende teams zijn de laatste jaren sterk in opkomst. De zorgsector is op dit gebied een voorloper. Zo ook bij een grote organisatie op het vlak van gehandicaptenzorg waar Scrum Company mee samenwerkt en voor werkt. Willemijn heeft in de eerste fase samen met de opdrachtgever gezorgd voor de introductie van agile organiseren; Scrum, Agile Portfolio Management et cetera. In de volgende fase wordt de agile mindset extra belangrijk, net als leiderschap dat past bij een wendbare organisatie met steeds meer zelforganiserende teams.
Zelf begeleid ik het HR team in de nieuwe rol richting de organisatie. Wat is het doel van het HR team, welke visie is er op het vlak van HR in de wendbare organisatie? Naast teamcoaching zetten we ook agile coaching in. Waarschijnlijk gaat het HR team met Agile Portfolio Management werken. Al experimenterend vindt deze organisatie zo, samen met ons, de beste manier van agile organiseren. Inclusief een Agile HR team.

Ben je benieuwd naar onze visie op Agile HR, wil je ook aan de slag met Agile HR of zoek je een training Agile HR? Neem dan contact met ons op.

Minke Buizer

Agile coach
Ik adviseer en begeleid organisaties in de transitie naar duurzame en regeneratieve organisaties. Hierbij focus ik mij op de gedragsverandering en verandering organisatiestructuur die hiervoor nodig is. Dit vraagt specifiek van toezichthouders en ondernemingsraden om een andere taakinvulling.