Jaarrekening Zaanstad klaar in vier weken

De gemeente Zaanstad is een innovatieve organisatie, die het onlangs onder meer heeft geschopt tot de finale van Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. Ook op het gebied van de eigen planning & control cyclus heeft Zaanstad gekozen voor een onconventionele aanpak: waarom de jaarrekening niet met scrum tot stand brengen? In de afgelopen weken hebben we hier samen met de organisatie onze tanden in gezet. Het doel was helder: het sneller tot stand brengen en verhogen van de kwaliteit van de jaarstukken. Hoe snel en hoe goed zou dit lukken?
Date
8 maart 2015
Author
Àpun Houben
Categorieën
  • Agile

Een belangrijke kerngedachte in scrum is dat je de kracht benut van multidisciplinaire teams die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat. Dat is ook gelijk een spannende exercitie: het leidt ertoe dat je coördinatie –en besluitvormingslagen die er zijn overslaat en teamleden in een nieuwe rol zet. Dat was voor iedereen even wennen, maar maakte al snel heel veel energie vrij. En de kwaliteit van de stukken verbeterde, doordat financiële en beleidsmatige informatie meteen aan elkaar konden worden verbonden en de stukken meer vanuit één pen kwamen.

Een tweede kerngedachte in scrum is dat je zo snel mogelijk toetsbare producten oplevert. En hier heeft de organisatie zich echt bewezen. In vier sprints van een week lag er een kwalitatief product dat kon worden aangeboden aan het College. Een significante versnelling ten opzichte van een jaar eerder. De intensieve samenwerking in de scrumteams en de inzet van de teamleden heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Concerncontroller Edwin Westphal: “De teams kunnen met trots terugkijken op wat zij hebben bereikt. Zelf heb ik geleerd dat je ‘radicaler’ kan veranderen dan je op voorhand denkt, door het bestaande los te laten. Dat wil ik toekomstige klanten graag meegeven.”

Àpun Houben

Eindredactie