Lean en Scrum: kunnen ze wel samen?

‘Alweer een nieuwe hype in managementland, zijn we net Lean moeten we nu weer Scrum’ lees ik op Twitter. Jammer als mensen het zo ervaren, want Lean en Scrum kunnen juist elkaar versterken. Ik heb organisaties geholpen processen te verbeteren en wachttijden te verminderen met Lean. Tegelijkertijd heb ik projecten versneld en innovaties ontwikkeld met Scrum. Elke keer merk ik dat de kans op succes groter is, wanneer de organisatie al bekend is met een van deze methodes.
Date
18 mei 2015
Author
Minke Buizer
Categorieën
  • Scrum

Heel kort de achtergrond van Lean en Scrum. Lean is ooit ontwikkeld binnen Toyota om de verspillingen in de fabriek zoveel mogelijk uit te bannen. Dit gebeurt door te produceren op basis van de klantvraag, flow te creëren in de waardestroom en te streven naar perfectie. Scrum is een werkwijze om wendbaar en flexibel (agile) te worden. In een scrum team zitten alle mensen die nodig zijn om het betreffende product of dienst te ontwikkelen. Door het werk in korte iteraties (sprints) te doen kun je telkens bijsturen. Na elke sprint is er een oplevering (review) en feedback (retrospective).

Lean wordt meestal ingezet in gestandaardiseerde omgevingen, zoals productieprocessen. Scrum wordt veel gebruikt voor creatieve en innovatieve projecten. Maar met deze gescheiden benadering sluit je projecten en processen uit, die juist kunnen profiteren van een gecombineerde aanpak. Zo kun je in een productieomgeving het ontwikkelen en produceren van een product hand in hand laten gaan door Lean en Scrum te combineren, bijvoorbeeld in de vorm van Extreme Manufacturing.

Een mooi voorbeeld is de Toyota Prius. Toyota, de bakermat van Lean, heeft Scrum gebruikt om hun innovatieve hybride auto te ontwikkelen. De Prius was binnen 15 maanden afgeleverd, van idee tot werkende auto. Hoe hebben Lean en Scrum hier elkaar versterkt? Lean elementen kwamen terug in het voorop stellen van de klantvraag en het leren van fouten. In Lean omgevingen betekent de constatering van een fout dat je het productieproces stillegt en het als team meteen oplost. Tegelijkertijd heeft de scrum aanpak geholpen bij het omgaan met de onzekerheden in het ontwikkelproces, waar ze dankzij de sprints langs konden navigeren.

Voor organisaties die ook de gecombineerde kracht van Lean en scrum willen inzetten, zijn er kansen te over. Ze kunnen daarbij gebruik maken van de raakvlakken.

 

In onderstaande figuur zie je hoe je vanuit een Lean vertrekpunt, met scrum aan de slag kunt:
lean en scrum 3

 

Scrum geeft de praktische handvatten bij de principes van Lean. Scrum creëert onder meer flow en pull door multidisciplinaire teams, snelle opleveringen en het inbouwen van tussentijdse feedback. Dankzij de sprints toets je continu of je (nog) waarde voor de klant aan het leveren bent.
Kortom: juist de combinatie van Lean en Scrum levert snelheid en wendbaarheid op voor je organisatie. Ik wil je daarom uitnodigen om waar je kunt, de ene aanpak met de andere te versterken.

Minke Buizer

Agile coach
Ik adviseer en begeleid organisaties in de transitie naar duurzame en regeneratieve organisaties. Hierbij focus ik mij op de gedragsverandering en verandering organisatiestructuur die hiervoor nodig is. Dit vraagt specifiek van toezichthouders en ondernemingsraden om een andere taakinvulling.