Scrum Company in HR Rendement over Agile HR

Willy Zelen schreef twee artikelen over Agile in HR voor HR Rendement; hét nieuws- en adviesmagazine voor human resources professionals bij (middel)grote, kennisintensieve organisaties. 
Date
19 december 2017
Author
Àpun Houben
Categorieën
  • Agile

In het eerste artikel belicht Willy wat agile werken precies inhoudt en wat deze werkvorm betekent voor HR-professionals. De zeven agile principes worden toegelicht: waarde leveren voor de klant staat centraal, multidisciplinaire teams zijn de kern, het impliciete wordt expliciet gemaakt, continu leren en experimenteren, verwacht het onverwachte, toegang tot zoveel mogelijk informatie en het delen hiervan en rigoureus kiezen en bijsturen. Daarnaast benoemt Willy dat het belangrijk dat voorbeeldgedrag van belang is in agile werken. Maar hoe begin je dan eigenlijk met deze manier van werken?

De kunst bij Agile HR is: begin. Experimenteer, vraag om feedback, en stuur regelmatig bij. En leer gaandeweg wat er wel en niet werkt. – Willy Zelen


In het tweede artikel lees je hoe je invulling geeft aan de rol als HR professional in agile werken.

Agile werken vergt namelijk een andere manier van werken en van leidinggeven. Als HR-professional heeft
u hier een belangrijke rol te vervullen.

Lees het tweede artikel ‘Weg met die dikke beleidsstukken!’
Meer weten over Agile HR? Lees ons boek of bekijk de Agile HR pagina.

Àpun Houben

Eindredactie