Scrum Company in het FD: HR is aan zet met de agile mindset

Het Financieel Dagblad publiceert op 13 augustus 2019 een special over de toekomst van HR. Die toekomst zal voor een belangrijk deel gaan over het ondersteunen van een wendbare organisatie, denkt het Scrum Company team. Vandaar dat drie van onze agile coaches, waaronder twee auteurs van het boek ‘Agile HR,’ hun inzichten daarover mochten delen. Brenda Zwart en Gidion Peters onderstrepen het belang van de agile mindset in een interview; Minke Buizer pleit in een column voor het afschaffen van het functiehuis. Daarmee sluiten ze aan bij HR-vernieuwers als Lidewey van der Sluis, Heleen Mes en Jacco Valkenburg.
Date
13 augustus 2019
Author
Gidion Peters
Categorieën
  • Agile

De agile mindset: wat vraagt dat van HR?

De HR-afdelingen die we inmiddels kennen, inclusief de meer dan 200 HR-professionals die deelnamen aan het State of Agile HR onderzoek, geven in in grote getalen aan dat het niet alleen agile werken, maar vooral het agile denken is waar organisaties baat bij hebben. Het maakt dat wendbaarheid niet tot een trucje verwordt, maar bepalend is voor de manier waarop mensen naar hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie kijken. Maar waar komt die ‘mindset’ vandaan en welke rol kan HR daarin spelen? Een mindset is in de regel gebaseerd op een aantal fundamentele overtuigingen: je zou het een ‘geloof’ kunnen noemen. Bijvoorbeeld het geloof dat teams zelfstandig in staat zijn om waardevolle resultaten te bereiken. Of dat mensen zich altijd door kunnen ontwikkelen. Zo’n geloof verander je niet zomaar: soms is daar een crisis voor nodig. Maar een mindset kan ook veranderen door iets nieuws te proberen of door iets op een andere manier aan te pakken. Dat heeft onverwachts effect en maakt dat je anders naar de wereld gaat kijken. Hier ligt ook meteen een kans voor HR: om niet alleen te zenden over waarden en ontwikkelprincipes, maar om collega’s praktisch te laten ervaren wat (persoonlijke) wendbaarheid betekent. Zoals we ook door het onderzoek hebben ontdekt, eist HR veelal die positie nog niet op. Een kans dus!

Financieel Dagblad Agile HRFinancieel Dagblad – Human Resources

Het einde van het functiehuis?

Financieel Dagblad Agile HR

In een wat controversiële stelling, stelt Minke Buizer dat het functiehuis zijn langste tijd heeft gehad. Als alomvattend systeem dat salarissen, ontwikkeling, rangen en standen en functie-inhoud binnen een organisatie moet 

aangeven, werkt het eerder beperkend dan bevrijdend. Het is gericht op het standaardiseren van werk en de schijn van rechtvaardige beloning op basis van functie-inhoud. Dit terwijl de werkelijkheid veel minder mooi gestructureerd aan het worden is. Rollen ontstaan en verdwijnen in rap tempo, collega’s zijn sneller in staat om nieuwe werkzaamheden en vaardigheden aan te leren en van 15-jarige carrièrepaden worden nieuwe toetreders al moe voor ze eraan begonnen zijn. Het heeft gelukkig geleid tot een versimpeling van veel functiehuizen. Maar daarmee zijn we er nog niet. De nieuwe eenheid in wendbare organisaties die aangeeft waar iemand zich op richt, is de rol, niet de functie. Die rol kan part-time zijn, kan snel veranderen en kan door teams worden gedefinieerd en waar nodig herontworpen. Ze kunnen ook input zijn voor beloning. Zo bewegen we van functiegebouw naar ‘functierotonde:’ een plek waar iedereen in rollen kan invoegen en uitvoegen, naar gelang de situatie. Zo’n flexibele aanpak, vraagt op zijn beurt ook weer discipline: het in kaart brengen, feedback geven op, transparant maken en doorontwikkelen van rollen. Precies iets waar HR een rol in kan vervullen. Niet eens per paar jaar als input voor een nieuw functiehuis, maar in een voortdurende dialoog waarin de behoefte van multidisciplinaire teams centraal staat.

Agile HR: zowel denken als doen

Zoals in de artikelen in het Financieel Dagblad naar voren komt, gaat wendbaarheid in HR voor een gedeelte over het veranderen van denken, maar net zo goed over het anders doen. Bijvoorbeeld door te experimenteren met HR-instrumenten zoals feedback, beoordeling, leren & ontwikkelen en het functiehuis. En uiteraard leiderschapsontwikkeling: want zonder leiders die hun weg weten in een wendbare organisatie, staat er altijd een rem op het wendbaar worden.

Zelf aan de slag?

Voor diegenen die geen genoeg kunnen krijgen van wendbaarheid en HR, hebben we de volgende mogelijkheden:

Gidion Peters

Co-founder