Scrum master, en dan?

In mijn beginjaren als scrum master begon ik vol enthousiasme aan mijn allereerste scrumproject. Alle boeken over scrum had ik inmiddels gelezen en een degelijke scrumtraining had ik gevolgd. Ik was er klaar voor en had er zin in! Alle stappen in het scrumproces had ik mij eigen gemaakt, ik wist precies wat te doen.
Date
19 oktober 2017
Author
Mikel Vink
Categorieën
  • Scrum

Meer dan alleen scrumtechnieken

Eén ding had ik echter onderschat: de invloed van het complete speelveld rondom één of meerdere scrumprojecten: de product owner, de leden van het scrumteam, alle interne en externe stakeholders etc. Allemaal verschillende belangen, drijfveren, emoties van de dag. Het zorgde voor een dynamiek die de boel vertraagde, ik kreeg er vaak onvoldoende grip op.
De product owner die zijn afspraken niet nakwam (terwijl ik hem heel gemotiveerd vond tijdens de intake), de scrumteamleden die, naar het leek wel, geen team wilde zijn (terwijl ik dacht dat we het team zorgvuldig met de product owner hadden benaderd en samengesteld) en enkele stakeholders die echte draken bleken te zijn (terwijl ook zij van te voren geïnformeerd waren over doel en verwachtingen)…. Hellup!

Het zorgde voor vertraging, ruis, ontevredenheid en teleurstelling. Vaak bij alle partijen. Daar ging ik met mijn goed gedrag en bagage vol scrumtechnieken. Door bovenstaande ervaring besefte ik dat naast de ‘harde’ kant van scrum softskills essentieel zijn om je rol als scrummaster goed te kunnen vervullen. Inzicht in emoties en gedrag bij de deelnemers is van belang. Als dit niet wordt getackeld loopt het scrumproces vertraging op en is het niet effectief.

Scrum master

 

Enkele leerpunten

Graag deel ik je mijn leerpunten van toen die ik vandaag de dag nog steeds met succes en plezier toepas:
Blijf verwachtingen managen, maak alles expliciet en zet iedereen in zijn/haar kracht en rol

  • Zijn de scrumteamleden daadwerkelijk vrij gespeeld om dit scrumproject tot een succes te maken? Of moeten ze het naast hun ‘normale werk’ doen en zijn hier geen echte keuzes in gemaakt?
  • Heeft de product owner 100% mandaat? En voor welk probleem wil de product owner een oplossing? Is scrum dan een (makkelijke) oplossing of speelt er iets anders wat eerst boven tafel moet komen?
  • Sommige stakeholders zijn in verwarring bij de reviews, verwachten dat er met alle feedback wat wordt gedaan. Als blijkt dat dat niet zo is ontstaat er weerstand en haken mensen af.

Blijf aanvoelen wat er bij de betrokkenen leeft
Neem kleine veranderingen waar in de sfeer, kijk naar alle nuances in non verbaal gedrag en intonatie, mimiek en woordkeuze van de deelnemers. Hier ligt vaak een schat aan informatie wat maakt dat mensen op de rem gaan staan. Benoem wat je ziet/hoort, check het bij de groep en ga in gesprek: wat is er nodig om verder te kunnen en laat deelnemers zelf benoemen welke stap zij gaan zetten om de samenwerking tot een succes te maken en het resultaat met elkaar te behalen.?

Word geen onderdeel van de groep en het probleem
Neem dus afstand van de situatie en raak niet persoonlijk betrokken. Vaak even letterlijk een stap opzij zetten kan daarbij helpen. Op deze manier ben je eerder in staat te begrijpen wat er aan de hand is en regie te pakken op het proces.

Pas een breed repertoire aan interventietechnieken toe
Denk daarbij aan de basiscommunicatievaardigheden zoals actief luisteren en grenzen stellen, didactische vaardigheden maar ook kennis van je eigen leiderschap telt mee: waar sta jij voor en wat helpt jou verder in jouw groei in je rol als scrum master?

Mikel Vink