SNAP: Schaalmodel voor agile buiten de IT

Veel organisaties werken al met scrum teams. Na verloop van tijd ontstaat dan vanzelf de vraag hoe je al die teams effectief kunt laten samenwerken. Kortom, hoe kun je agile (wendbaar, flexibel) werken op schaal?
Date
29 september 2016
Author
Michiel van Gerven
Categorieën
  • Agile

Waarom agile werken op schaal?

Binnen de IT zien we op dit gebied verschillende aanpakken zoals bijvoorbeeld LeSS (Large Scale Scrum) en SAFe (Scaled Agile Framework). We merkten dat buiten IT gedreven organisaties, deze werkwijzen al gauw gaan knellen. Toch weten we dat agile werken over de volle breedte van organisaties mogelijk is. Daarom hebben we, vanuit de praktijk, het Scaled Network Agile Portfolio (SNAP) ontwikkeld. Veel organisaties werken al met kleine wendbare teams. Omdat veel van deze teams aan gerelateerde producten en diensten werken moet er een manier gevonden worden om al die teams weer te laten samenwerken op een wendbare manier. Wat betekent dit voor de inrichting van je organisatie?

Agile Portfolio

De kern van SNAP bestaat uit het Agile Portfolio. Het Agile Portfolio is gericht op programmatisch wendbaar samenwerken. Het helpt teams door het brengen van inzicht, verbinding en focus. Agile Portfolio’s kunnen op alle organisatieniveaus ingezet worden. Dat betekent dat één Agile Portfolio zich geheel binnen een focusgebied van een ander Agile Portfolio kan bevinden. De purpose (bedoeling) van een team bevindt zich immers binnen de grotere purpose van een (deel van de) organisatie. En zo ontstaat de mogelijkheid om heel veel teams die aan de Agile Portfolio’s werken, bij elkaar aan te laten sluiten: het begin van een geschaalde agile organisatie.

 

img_3978-2

Agile Portfolio team in actie

 

Binnen een SNAP organisatie, kunnen de teams zelf verschillende werkwijzen gebruiken. Bijvoorbeeld Scrum voor projecten, of lean ingerichte processen voor doorlopend werk. Zolang zij maar gezamenlijk toewerken naar hun ambities op het Agile Portfolio niveau. Het bepalen van deze ambities gebeurt bij voorkeur niet door hiërarchisch management, maar door teamleden uit verschillende teams en eventueel aangewezen product owners.

Permanente reorganisatie

Je kunt binnen SNAP je organisatie-inrichting voortdurend veranderen. Wanneer verschillende teams met dezelfde prioriteiten of projecten bezig willen gaan, kunnen ze de samenwerking aangaan, of de conclusie trekken dat ze niet meer logisch zijn ingedeeld. Een herschikking van purposes en ambities over de teams is dan het logische gevolg. En waar teams zelf maximale vrijheid hebben om hun bedoeling te realiseren, is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van groepen teams om hun organisatie daarop aan te passen.

Agile in de volle breedte

Met alleen een andere organisatie-inrichting ben je er natuurlijk niet. SNAP vraagt ook dat je organisatie zich ontwikkelt op het gebied van leiderschap, het scherp definiëren van klantwaarde en het beheersen van agile werkwijzen. Daarover later meer!

Michiel van Gerven