De rol van een agile coach

Agile coach. Het is een van die beroepen waar het internet vol van staat. De meeste mensen hadden een paar jaar geleden hier echter nog nooit van gehoord en heel veel mensen weten nog steeds niet wat het precies inhoudt. Wij leggen je graag uit wat de rol van een agile coach is.
Date
10 oktober 2019
Authors
Gidion Peters
Bart Claassen
Categorieën
  • Agile coaching

Daarvoor beginnen we met een cliché; de wereld verandert. Hij wordt sneller, complexer, consumenten en werknemers worden veeleisender en de natuur schreeuwt om onze aandacht. Dit zijn ontwikkelingen waar je als organisatie op moet reageren om relevant te blijven. Het in staat zijn om op deze ontwikkelingen in te spelen en aan de verhoogde eisen te voldoen, daarvoor moet je snel en wendbaar zijn. Daarbij helpt Agile: een manier van denken, werken en organiseren. Agile coaches helpen organisaties met hun kennis, ervaring, tools en niet te vergeten, hun agile mindset om dat te bereiken.

Niet Agile doen maar Agile zijn

Het vak van de agile coach bestaat uit verschillende onderdelen. Het begint vaak met het inzicht creëren van dat je Agile niet doet maar bent. Steeds meer organisaties willen wendbaar zijn en starten met een methode zoals bijvoorbeeld Scrum. In theorie een goed begin. Maar de praktijk is anders; met een Scrum project ben je nog niet Agile. Een verandering van houding en gedrag is een langzaam proces, dat voortdurend aandacht vraagt. Op de langere termijn, zou Agile in het DNA van teams en de organisatie moeten zitten. Laat het nou eens best lastig zijn om dat voor elkaar te krijgen. Je krijgt niet alleen te maken met de organisatiestructuur maar ook met mensen. Om een diepgaande verandering naar een wendbare organisatie door te maken, zijn agile coaches nodig. Veranderaars die zowel op de harde als de zachte kant zitten.

Agile coaches faciliteren en jagen organisatorische veranderingen aan. Dat vergt inzichten en skills op het gebied van verandermanagement. Een goede agile coach is zowel een technisch mentor door het introduceren van agile methodieken en het schalen van agile teams als een verandercoach door het aanjagen van de verandering en het in beweging krijgen van mensen. Wil je als een organisatie toegroeien naar een agile organisatie, dan spelen agile coaches dus een sleutelrol.

 

Agile is niet iets wat je doet, maar wat je bent.

 

Verandercoach

Dat het vak van de agile coach verder gaat dan tools mag duidelijk zijn. Een agile coach weet hoe je de mindset bij anderen kunt veranderen. Hoe je mensen mee kunt nemen van A naar B. Hoe je weerstand ombuigt naar medewerking, zowel binnen als buiten de organisatie. Hoe versnelling en energie teams verder brengen en hoe je dat aanwakkert. En last but not least: een agile coach is iemand die er continu scherp op is dat agile werken niet een middel maar een mindset is.

De verandercoach werkt op verschillende niveaus binnen de organisatie. Er moet een verandering plaatsvinden bij teams, bij leidinggevenden en ook op het hoogste niveau bij de directie. Om dit te bewerkstelligen kun je aan de slag met een training zodat je in ieder geval dezelfde taal spreekt en iedereen weet waar je over praat. Daarnaast is het belangrijk om alle niveaus van de organisatie met coaching in de praktijk te ondersteunen. Daar vindt namelijk de grootste verandering plaats. Daar gaan we uit van vertrouwen in plaats van controle. Daar leveren we waarde op in plaats van een plan van aanpak. Daar wordt de beslissing genomen door een product owner met de juiste kennis in plaats van een teamleider met de hiërarchische bevoegdheid. Als verandercoach creëer je een omgeving waar fouten maken is toegestaan. Sterker nog, je zorgt dat fouten worden herkend als momenten om duurzame verandering te bewerkstelligen.

Technisch mentor

Naast de zachte kant die gaat over gedragsverandering, ga je als agile coach ook aan de slag met de harde kant. Met de methode waarop teams hun werk organiseren. Met het ritme waarin ze werken en resultaten opleveren en met het afstemmen van afhankelijkheden tussen teams. Daarnaast kan een agile coach helpen te groeien naar een nieuwe en plattere organisatiestructuur met de bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden. Zo is het belangrijk dat de autoriteit om beslissingen te nemen op het juiste niveau ligt. Namelijk daar waar de informatie is. Zodra dit is ingericht neem je als organisatie sneller maar ook betere beslissingen. Een agile coach helpt je om alles wat teams en de organisatie vertraagt in kaart te brengen en uiteindelijk op te lossen.

Kortom, een agile coach…

  • coacht teams om hun veiligheid en eigenaarschap te verhogen, zodat zij duurzaam en op tempo resultaten neerzetten
  • is de vraagbaak en aanjager van wendbaar werken
  • coacht medewerkers in hun rol als o.a. product owner, stakeholder en scrum master
  • helpt leiderschap te ontwikkelen door coaching in o.a. beslissingen nemen, prioriteren en feedback geven
  • kent de verschillende agile practices en tools en weet hoe en wanneer deze in te zetten
  • heeft kennis van verandermanagement, psychologie, organisatiecultuur- en ontwikkeling
  • coördineert de samenhang tussen verschillende agile teams
  • begrijpt de verschillende vormen van wendbaar werken en organiseren


Een agile coach heeft een uitdagende rol en vormt de sleutel tot geslaagde organisatieveranderingen. Wil je zelf de rol van agile coach op je nemen binnen jouw organisatie?

Bekijk de Agile Coach Opleiding  

Gidion Peters

Co-founder

Bart Claassen

Agile Coach