Wat is een scrum master?

In korte sprints projectonderdelen realiseren en opleveren, met sneller resultaat voor iedereen en een beter antwoord op klantwensen. Dat is wat je met Scrum bereikt. Doen dus! Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe begin je met Scrum en wie helpt je team op weg? Dat is waar de scrum master om de hoek komt kijken. Wat doet die scrum master eigenlijk?
Date
24 september 2019
Author
Scrum Company
Categorieën
  • Scrum

Een scrum master is een facilitator

Scrum kent drie duidelijke rollen: het scrumteam, de product owner en de scrum master. Het scrumteam is zelforganiserend en bepaalt onderling wie welke projecttaken uitvoert. De product owner is de opdrachtgever van het project en is verantwoordelijk voor de inhoud. Hij voert géén inhoudelijke taken uit en is nooit dezelfde persoon als de scrum master. De scrum master heeft een coördinerende rol en faciliteert het scrumteam en de product owner. Hij zorgt samen met de product owner voor een goede samenstelling van het scrumteam en helpt inschatten hoeveel tijd en mensen er nodig zijn voor het project. Ook is het zijn taak te regelen dat de scrumteamleden voldoende tijd, budget en andere middelen hebben om hun sprints te maken. De scrum master bereikt bij leidinggevenden bijvoorbeeld dat de leden van het scrumteam tijd mogen vrijmaken als scrumtijd. Hij overtuigt managers dat het veel productiever is hun medewerkers project voor project te laten werken dan meerdere projecten gelijktijdig uit te voeren. Bovendien is het leegvegen van je agenda om dedicated aan één project te kunnen werken vaak een enorme uitdaging.

Meester in het scrummen

De scrum master is geen deelnemer van het scrumteam, maar begeleidt en bewaakt het scrum proces. Daarvoor is hij bij alle ceremonies aanwezig: de sprintplanning, de stand-up, de review en de retrospective. Hij coacht het team en de product owner en laat hen optimaal presteren. ‘Master’ slaat absoluut niet op een hiërarchische rol in het project. De scrum master is wél een meester in het scrummen en kent deze manier om projecten aan te pakken van haver tot gort. Precies daardoor kan hij ervoor zorgen dat het scrumproces goed verloopt. Wijken teamleden te ver af van het scrumproces? Dan is de scrum master degene die hen terugfluit en weer op de goede weg helpt.

Het hebben van een helikopterview

Zorg dat het team gefocust blijft. Die focus blijken teamleden overigens heel prettig te vinden. Het komt tijdens ieder project weleens voor dat er onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. Neem een urgent verzoek van de directie. De scrum master zorgt ervoor dat dit op de juiste manier in het proces wordt ingebracht. Een nieuw verzoek wordt in een volgende sprint ingebracht en een verzoek met impact op de huidige sprint wordt besproken in de volgende stand-up met het team. De scrum master moet dus altijd op de hoogte zijn van onverwachte dingen. Hij heeft het beste overzicht over de lopende werkzaamheden en kan het beste beoordelen of de koers va de lopende sprint moet worden aangepast.

Coachen van het team en de product owner

De basis van scrum is eenvoudig, maar bij het goed toepassen in de praktijk is – zeker in het begin – een ervaren coach nodig. De scrum master is er echt alleen om het proces te begeleiden en het scrumteam te ontzorgen, zodat de scrumteamleden zich kunnen richten op het werk. Daarbij zorgt hij er bovendien voor dat de teamleden en product owner overzicht hebben en de vaart in het proces houden. Het energiepeil van het team houdt hij hoog door goed aan te voelen wat de teamleden nodig hebben om verder te kunnen. Hij stimuleert de deelnemers te reflecteren en creëert een sfeer van openheid en vertrouwen. De kwaliteit van het proces is de verantwoordelijkheid van de scrum master, dus hij ziet erop toe dat het team de goede stappen zet en dat ceremonies op de juiste manier en op het juiste moment plaatsvinden.

Wat doet een scrum master? Hij of zij:

  • Stelt samen met de product owner het scrumteam samen.
  • Adviseert de product owner bij het bepalen van doelen van de sprints.
  • Bewaakt het scrumproces en stuurt bij waar nodig.
  • Faciliteert het scrumteam en de product owner in alle praktische zaken, zodat zij zich kunnen focussen op het project.
  • Is aanwezig bij alle ceremonies.
  • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het proces, niet voor de inhoud.

Hoe word je een goede scrum master?

Bij Scrum Company geloven we in leren door te doen. In onze praktische training ga je dus vooral aan de slag met de theorie. De kern van scrum leer je in onze tweedaagse Agile Scrum training. Na de training ken je de basisprincipes van Scrum, weet je hoe je scrum kunt toepassen in je eigen werk en heb je flink geoefend met de verschillende rollen en begrippen. Begin je daarna als scrum master, vraag dan een ervaren scrum master om je te coachen tijdens de eerste projecten.

Bekijk de Agile Scrum training

Scrum Company