Hoe win je met Planning Poker?

Planning Poker is een agile inschatting techniek dat gebruikt wordt om de verwachte inspanning van product backlog items te bepalen en gebaseerd is op consensus vanuit het hele team.
Date
16 oktober 2019
Author
Carmen Guerra Jurado
Categorieën
 • Scrum

Voor planning poker gebruik je een speciaal pakketje poker kaarten. Een pakketje bestaat uit 52 kaarten. Dit zijn een viertal set kaarten met daarop de getallen 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 en 100 (gebaseerd op de Fibonacci reeks). Deze getallen symboliseren de inspanning van een product backlog item. 

Daarnaast is er een kaart met een ‘?’ welke men kan gebruiken wanneer men echt geen inschatting kan of wil maken. Idealiter wordt deze kaart zo min mogelijk gebruikt. Tenslotte is er nog een kaart met een afbeelding van een kopje koffie. Deze kaart kan men inzetten wanneer er behoefte is aan een korte pauze. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Iedere deelnemer ontvangt een setje van 13 kaarten. De spelbegeleider (dit kan de product owner, scrum master of een teamlid zijn) leidt de sessie. Let op! Als de product owner en scrum master geen actieve leden zijn van het team, dan doen zij niet mee met het schatten.

Planning poker stap 1:

De product owner geeft een beschrijving van de product backlog item dat geschat dient te worden. De teamleden krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen die betrekking hebben op de product backlog item, zoals bijvoorbeeld de acceptatiecriteria. Voor de vervolgstap is van belang dat iedereen een helder beeld heeft van het doel en de uitkomst van de product backlog item. Indien er nog teveel onduidelijkheden zijn kan men ervoor kiezen om dit item te parkeren totdat de onduidelijkheden zijn opgelost. 

Meetbare waardes zoals kosten en tijd dienen vermeden te worden in de discussie.

Als de discussie te lang duurt, dient de spelbegeleider in te grijpen. Je zou hier eventueel een timer voor kunnen gebruiken.

Planning poker stap 2:

Wanneer alles voor iedereen helder is, maakt iedere deelnemer, door het selecteren van één van de kaarten, een inschatting van de inspanning die de realisatie van de product backlog item zal innemen. Inspanning slaat niet alleen op hoeveelheid werk, maar ook over dingen zoals complexiteit, risico en onzekerheid. (Zie de tips).

Let op! De kaart wordt nog niet getoond aan de andere deelnemers.

Planning poker stap 3:

Wanneer iedere deelnemer een kaart geselecteerd heeft, worden alle kaarten gelijktijdig omgedraaid. Dit doen we om te voorkomen dat deelnemers elkaars keuze beïnvloeden.

Planning Poker

 

Als iedereen dezelfde kaart gekozen heeft, dan is dat de ingeschatte waarde van het item en ben je klaar met het pokeren van desbetreffende product backlog item.

Planning poker stap 4a:

Wijken de kaarten af, dan wordt de discussie geopend, bijvoorbeeld door een toelichting te vragen van de deelnemers met de hoogste en de laagste waarde.

Planning poker stap 4b:

Na de toelichtingen wordt door iedereen een nieuwe inschatting gemaakt. Is er nog steeds geen unanimiteit met betrekking tot de geselecteerde waarde, dan dient de groep tot een consensus te komen.

Planning Poker

Wanneer gebruik je planning poker?

Het inschatten van de product backlog items vindt plaats tijdens de refinement. Dit is het moment waarop de product owner, scrum master en het team bij elkaar komen om de product backlog items die op de backlog staan te verfijnen, zodat deze in de volgende sprint opgepakt kunnen worden. Het verfijnen van product backlog items en het pokeren ervan kan eventueel ook tijdens de sprint planning plaatsvinden.

Waarom zou je pokeren?

Poker planning
 • De waarde zit in de gesprekken die plaatsvinden en niet zozeer in de uiteindelijke aantal punten die toegekend worden. Verschillen in inzichten en risico’s worden op deze manier met elkaar gedeeld voordat men ermee aan de slag gaat. Dit voorkomt onnodige discussies tijdens de sprint.
 • Doordat deze inschatting methode speels is, zit er meer tempo in dan bij overleggen waar er ellenlange discussies plaatsvinden.
 • Je kunt op deze wijze relatief makkelijk inschatten of een product backlog item in één sprint afgerond kan worden.
 • Het geeft je een idee van de complexiteit van de geschatte product backlog item.
 • Het geeft iedereen de mogelijkheid om aan bod te komen en zijn/haar inzichten te delen met het team (en niet alleen de “luide” teamleden).

Handige tips om echt te winnen met planning poker

Tip 1: Het inschatten van werk dat moet plaatsvinden is moeilijk. Het is veel lastiger om grote items in te schatten dan kleinere. Het is bijvoorbeeld simpeler om in te schatten hoeveel werk het is om een raam te vervangen versus het schatten van een hele woningrenovatie. De eerste tip is dan ook:

 • Zorg dat je product backlog items klein zijn.  De uitdaging is om ervoor te zorgen dat het item binnen een sprint is te realiseren.

Tip 2: Als je begint met planning poker, heb je nog geen referentie product backlog item. Dit is een specifieke product backlog item waar iedereen het over eens is dat de geschatte waarde overeenkwam met de inspanning dat het kostte om de product backlog item af te krijgen.

 • Bespreek samen met het team wat eventuele referentie items zouden kunnen zijn. Dit maakt het schatten van  product backlog items makkelijker. Na een tijdje kun je de referentie items altijd herzien. Wellicht heb je in de tussentijd andere product backlog items die zich hier beter aan verlenen.

Tip 3: Sommige product backlog items zijn heel specialistisch qua kennis en zijn lastig te pokeren voor teamleden die deze kennis niet hebben. In dit soort gevallen kan men gebruik maken van het acronym CURA. Dit staat voor:

 • Complexity (complexiteit)
 • Uncertainty (onzekerheid)
 • Risk (risico)
 • Amount of work (hoeveelheid werk)

De kennis dragers van desbetreffende product backlog item geven per categorie in CURA aan of het ‘Laag’, ‘Gemiddeld’ of ‘Hoog’ is. Zo kunnen ook de teamleden zonder desbetreffende kennis de item pokeren.

Veel plezier met planning poker en vergeet vooral niet je po-po-po-poker face op te zetten.

 

Poker face

Carmen Guerra Jurado

Agile Coach
Ik geloof dat de Agile mindset organisaties in staat stelt om deze snel veranderende, onzekere, complexe en dubbelzinnige wereld te omarmen. Met een flinke dosis fun en creativiteit help ik je graag op zoek te gaan naar wat voor jouw organisatie werkt.