Nu in Elsevier – Agile Leiderschap training van Scrum Company

Op zaterdag 27 juli 2019 is de special ‘Leiderschap en de wendbare organisatie’ verschenen bij Elsevier. Een perfect thema voor een interview met Minke Buizer en Gidion Peters, zelf leiders bij Scrum Company. Ze brachten als eerste het door het International Consortium for Agile gecertificeerde ICP-ALP (Agile Leadership) trainingstraject naar Nederland en vertellen erover in het artikel, dat hieronder is te lezen. Hieronder vatten we samen hoe andere experts in de special van Elsevier naar wendbaar leiderschap kijken en wat er bijzonder is aan de 3-daagse training.
Date
31 juli 2019
Authors
Gidion Peters
Minke Buizer
Categorieën
  • Agile leiderschap

De training ‘Leiderschap in wendbare organisaties’ richt zich op leiders en managers die op pragmatische wijze willen blijven aansluiten bij organisaties die steeds onvoorspelbaarder en flexibeler worden. Dat vraagt in veel gevallen naast het leren van nieuwe patronen, ook het ontleren van bestaande overtuigingen en gedrag. Meer over de visie van Scrum Company op leiderschap in wendbare organisaties vind je terug bij de beschrijving van de ICP-ALP training, die van start gaat in oktober 2019.

Agile leiderschap – volgens de experts

Rond het thema leiderschap zijn inmiddels de nodige clichés en is behoorlijk wat managementtaal in omloop. Toch zijn er een aantal grote trends en ontwikkelingen waar leiders van nu niet meer omheen kunnen. Met name het omgaan met onzekerheid, de verplatting van organisaties en het toenemende belang van het ontwikkelen en koesteren van mensen en hun talenten. Dat alles ligt dicht tegen het gedachtegoed van wendbaar / agile organiseren aan. De volgende quotes van onze ‘collega’s’ in Elsevier vielen ons daarbij op:

  • Over het uitblijven van de managerloze organisatie: “Je hebt nog altijd een manager nodig. Een paar jaar geleden hadden we gezegd van niet, maar heel veel organisaties komen daar nu op terug.” – Marijke Lingsma (Coachboulevard)
  • Over het regelmatig reflecteren of je nog op de goede plek zit: “Loopbaanontwikkeling is er voor iedereen en managers moeten minder bang zijn om te concluderen dat hun werknemers – en misschien zijzelf ook wel – niet meer op de juiste plek zitten. Werk mag wel wat meer bewegen, al lijkt dat soms eng.” – Judith Semeijn (Open Universiteit)
  • Over tweepersoons leiderschapsteams: “Veel bedrijven hebben tegenwoordig dan ook niet één, maar twee leiders. Die twee leiders zijn elkaars tegenpolen: de ene is gericht op het verbeteren van de huidige exploitatie, upgraden en technologie inzetten, de andere veel meer op ondernemerschap, intuïtie en de menselijke maat.” – Bob de Wit (Nyenrode Business Universiteit) 
  • Over het ouderwetse onderscheid tussen managers en leiders: “Niemand wil een leider die niet kan managen. En je wilt ook geen manager die niet kan leiden.” – Steven de Waal (Public SPACE)
  • Over het belang van leiders bij zelfsturing: “Mensen zijn op zich zelfsturend, maar door de omstandigheden die een leidinggevende creëert, is de kans dat die zelfsturing goed gaat veel groter.” – Ron Meyer (TIAS Business School)

Managen en leiden zijn dus nog lang niet passé. Paradoxaal genoeg maakt de toegenomen autonomie van professionals en teams, het nog belangrijker om te bouwen aan heldere kaders, richting en de voortdurende ontwikkeling van mensen. Dat brengt op zijn beurt de nodige dilemma’s met zich mee: kaders zonder te beknotten, richting zonder starheid en ontwikkeling zonder uitgebreide opleidingsplannen.

Aan de slag met leiderschap in wendbare organisaties

Om het niet bij mooie woorden te houden, gaan we in oktober aan de slag met een nieuwe lichting leiders en managers, die wendbaar denken en werken in hun context willen plaatsen. En willen weten wat dit betekent voor hen als personen, voor hun teams en de organisatie. Waarom dit traject relevant voor je kan zijn:

  • We kijken op no-nonsense wijze naar leiderschap in wendbare organisaties. Dat betekent niet uitgebreide beschouwingen over de betekenis van leiderschap, maar juist het verbeteren van het leiderschap dat er nu al is
  • Tussen de drie trainingsdagen door, is telkens een maand de tijd voor reflectie en het toepassen in de eigen praktijk
  • De trainers hebben zelf ervaring als manager en in leiderschapsteams en kennen de weerbarstigheid van het dagelijks werk
  • Dit is de eerste ICP-ALP gecertificeerde opleiding in Nederland

Laat ons weten hoe je tegen leiderschap in wendbare organisaties aankijkt, door Gidion of Minke direct te benaderen, of lees hier meer over de training. En wees welkom op 6 augustus 2019 bij onze Meetup over Agile Leiderschap.

 

Lees de volledige special ‘Leiderschap en de wendbare organisatie’

 

Gidion Peters

Co-founder

Minke Buizer

Agile coach
Ik adviseer en begeleid organisaties in de transitie naar duurzame en regeneratieve organisaties. Hierbij focus ik mij op de gedragsverandering en verandering organisatiestructuur die hiervoor nodig is. Dit vraagt specifiek van toezichthouders en ondernemingsraden om een andere taakinvulling.