De rollen van Scrum

Scrum kent drie basisrollen: de scrum master, de product owner en het scrum team. Daarnaast is een vierde rol weggelegd voor de agile coach. Dit is geen officiële rol in Scrum, maar is wel belangrijk voor wie start met Scrum. De agile coach helpt beginnende teams bij de toepassing van de scrumprincipes en begeleidt scrum masters.
Date
3 oktober 2019
Author
Scrum Company
Categorieën
 • Scrum

De product owner: de opdrachtgever

De product owner is de opdrachtgever van het project. Hij formuleert zijn ambities voor het project, de deadline en het budget. De scrum master ondersteunt hem hierbij. De product owner heeft de bevoegdheid knopen door te hakken, richting te geven aan het team en te bepalen wanneer het resultaat goed genoeg is. Hij heeft een goed beeld van het resultaat dat hij wil bereiken. De product owner haalt de wensen en eisen op van belanghebbenden en is de schakel tussen het team en de stakeholders. Vanaf het begin is de product owner nauw betrokken bij het project: hij is aanwezig bij sprintplanningen, bij de reviews en vaak ook bij de stand-ups. Overigens is de product owner geen projectmanager in de klassieke zin, want het team is zelforganiserend en zelf verantwoordelijk voor het opleveren van producten zoals afgesproken in de sprintplanning.

De product owner:

 • Is de opdrachtgever van het project.
 • Heeft het mandaat om zelfstandig knopen door te hakken.
 • Is in staat wensen en eisen van stakeholders of klanten te vertalen naar een heldere opdracht.
 • Maakt ruimte in zijn agenda om regelmatig aan te schuiven bij de teammeetings.
 • Werkt op basis van gelijkwaardigheid samen met het team.

Het scrumteam: zeven mensen die 80% van de taken volbrengen

Een nieuw scrumproject start met duidelijkheid verschaffen over wie de opdrachtgever is en wat de doelen zijn. Pas daarna bepalen de product owner en de scrum master welke omvang en expertise het scrumteam moet hebben om de klus te klaren. Een scrumteam bestaat gemiddeld uit vijf tot negen teamleden. Een groter team blijkt minder efficiënt te zijn. Minstens 80% van het werk moet kunnen worden gerealiseerd door het scrumteam. De overige 20% mogen ze elders vandaan halen. Een andere voorwaarde is dat de teamleden tijd beschikbaar hebben om het werk uit te kunnen voeren. Het beste is als teamleden tegelijkertijd aan het project kunnen werken. In de praktijk blijkt dat minimaal een dagdeel per week prettig werkt, maar nog liever één of meerdere dagen per week. De productiviteit stijgt als je meer tijd vrijmaakt om gefocust te werken.

Het scrumteam:

 • Bestaat uit vijf tot negen man.
 • Is een dagdeel of meer per week beschikbaar.
 • Kan samen 80% van het gevraagde leveren; de rest kan het team uitbesteden.
 • Bestaat uit een goede mix van verschillende disciplines.

Scrum master: meester in het scrummen

De scrum master is de procesbegeleider van het project. Hij ziet erop toe dat alle praktische zaken zijn geregeld, zodat het scrumteam zich volledig kan toeleggen op het uitvoeren van hun taken. Denk aan een scrumruimte en draagvlak bij managers om de agenda’s van scrumteamleden vrij te maken. Bovendien bewaakt hij het proces: hij zorgt ervoor dat de ceremonies op de juiste manier gehouden worden en dat de teamleden zich aan de tijden en deadlines houden. Een andere belangrijke functie van de scrum master is dat hij het energieniveau in het team aanjaagt en de focus scherp houdt. Tot slot is hij sparringpartner en coach van de product owner, bijvoorbeeld bij het bepalen van de doelen per sprint.

Een scrum master:

 • Stelt samen met de product owner het scrumteam samen.
 • Adviseert de product owner bij het bepalen van doelen van de sprints.
 • Bewaakt het scrumproces en stuurt bij waar nodig.
 • Faciliteert het scrumteam en de product owner in alle praktische zaken, zodat zij zich kunnen focussen op het project.
 • Is aanwezig bij alle ceremonies.
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het proces, niet voor de inhoud.

 

Bekijk de Agile Scrum training agile coach aanvragen

Scrum Company